Nekad ledigt för operation?
Fråga om jobbet

Nekad ledigt för operation?

Publicerad 15 september 2023

Fråga:Om man har fått tid för en operation, får chefen neka sjukledighet då? Operationen är inte akut, men görs den inte kan problemet bli värre med tiden. Men chefen nekar ledighet. Arbetsplatsen har kollektivavtal.

E

Svar:Arbetsgivaren kan inte neka en anställd till en planerad operation.
Rätten att sjukanmäla sig är föreskriven den anställde och kan omfatta så väl planerad som oplanerad sjukfrånvaro.

Rätten till sjuklön är reglerad i sjuklönelagen. Inte heller sjuklönelagen tar sikte på om sjukfrånvaron är planerad eller oplanerad utan endast om den anställde är hindrad att utföra arbete på grund av sjukdom.

Med sjukdom jämställs ett tillstånd av nedsatt arbetsförmåga som orsakats av sjukdom (sjuklönelagen § 4). Har arbetsgivaren rutiner för sjukanmälan och sjukförsäkran så ska dessa följas. Arbetstagaren behöver också inkomma med ett läkarintyg om sjukfrånvaron överstiger sju kalenderdagar.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka in en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här