Fråga om jobbet

Min lediga helg blir så kort!

Publicerad 12 mars 2020

Fråga:Är det okej enligt reglerna att bli schemalagd fram till midnatt på fredagen innan min lediga helg och sedan få passet på måndag som startar 05.30 på morgonen?

J

Svaret är äldre än ett år

Svar:Enligt arbetstidslagen § 14 har en arbetstagare rätt till 36 timmars veckovila.

Utöver det har vi i kollektivavtalet mellan Visita och HRF (3 Kap, 9 §, punkt 4) en text där det står: »Arbetstiden ska normalt förläggas så att den anställde erhåller i genomsnitt två ledighetsdagar per vecka, om möjligt som två sammanhängande 24-timmarsperioder«.

Vad jag kan utläsa av frågan så får du två samman­hängande 24-timmars­perioder och därav är det enligt reglerna i kollektiv­avtalet.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här