Min chef försover sig!
Chefen försover sig och chefens chef gör inget! Illustration: Mattias Käll
Arbetslivsakuten DILEMMA

Min chef försover sig!

Kökets sous chef är arbetsledaren som ska fördela jobbet och se till att allt funkar. Men han försover sig ofta. Restaurangchefen vet om problemet, men verkar inte vilja lösa det. Kocken Oliver börjar tappa motivationen. Sen ankomst och slarv – är det sådant som ger chefsjobb? Ombudsman Mikael Berge ger råd.

Publicerad 11 februari 2020

»Skickar inga bra signaler till övriga anställda«

Mikael Berge. Foto: Jann Lipka/HRF

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:

– Det här beteendet skickar en mängd signaler som naturligtvis inte är bra. En arbetsledare behöver inte vara den som kommer först och går sist, men det ska ändå vara tydligt för arbetskamraterna att hen tar sina arbetsuppgifter på allvar och sköter dem. Det är ett sätt att visa respekt för kollegorna och att få respekt.
– I ett bra ledarskap ingår det att lyfta andra personer i sin omgivning och genom sitt ledarskap göra så att personerna blir bättre i sin yrkesprofession. Det som försvårar i den här situationen är om restaurangchefen accepterar beteendet. Det skickar inga bra signaler till övriga anställda.

– Men innan man drar förhastade slutsatser av någons beteende ska man vara medveten om att det kan finnas godtagbara skäl för arbetsledarens upprepade sena ankomster. Det kan exempelvis vara medicinska orsaker eller någon typ av privata problem.

– Restaurangchefen kanske känner till vad det handlar om, men det kan vara sådant som hen av olika anledningar inte kan förmedla till övriga anställda.

– Om det finns regler för denna typ av försumlighet? Både ja och nej. I den här typen av situationer är det arbetsgivaren som sätter gränsen för vilket beteende som är acceptabelt. I lagens mening, eller snarare praxis, kallas det misskötsamhet och kan ytterst leda till att personen i fråga kan bli av med sin anställning.