Måste vi bryta mot serveringstillståndet?
Jens arbetsgivare vill att han ska servera alkohol senare än vad serveringstillståndet tillåter. Illustration: Annika Carlsson
Arbetslivsakuten alkoholservering

Måste vi bryta mot serveringstillståndet?

Serveringstillståndet är till 23.00, men krögaren säger att Jens och hans kollegor ska servera alkohol till midnatt. Arbets­givaren vill inte heller att de anställda säger ifrån när gäster tar med glaset ut till rökrutan. Den som protesterar får höra sura gliringar och »Passar det inte, så …«. Vad kan de anställda göra?

Publicerad 18 november 2016

»Det är absolut inte okej«

Carina Cutlip, enhetschef, Tillståndsenheten, Stockholm
Carina Cutlip, enhetschef, Tillståndsenheten, Stockholm

Carina Cutlip, enhetschef, Tillståndsenheten, Stockholm:
– På ett större ställe kan den som har serveringstillståndet ha utsett en serveringsansvarig och hen är ansvarig för att regelverken följs. I så fall kan Jens kontakta den som är tillståndshavare och berätta om vad som pågår.
Är det tillståndshavaren som gör så här bryter hen mot lagen, och är inte lämplig att ha serveringstillstånd. Ser vi det här, då är det allvarligt.

– Det är absolut inte okej med alkohol utanför den inritade ytan i tillståndet. Boende i närheten ska inte störas och en gäst ska inte kunna ge drycken vidare.

– När det gäller servering till underåriga och till påverkade finns ett straff­ansvar för den som överlämnar alkoholen. I den beskrivna situationen uppfattar jag inget individansvar. Det är inte helt lätt för personalen att driva frågan mot arbetsgivaren. Däremot kan de anonymt tipsa polisen och kommunens alkohol­handläggare.
– Hos den här typen av ställen kan det vara flera regelverk som inte följs. Tillståndsenheten kollar även på det ekonomiska, bedömer bristerna och det kan sluta med ett återkallat tillstånd. Jag pratar ur vår synvinkel, att regelverket ska följas. För personalen är det svårare, de behöver jobben för sitt uppehälle.

»Otroligt svår sits för Jens och hans kollegor«

Daniel Jernström
Daniel Jernström, bartender och fackligt förtroendevald.

Daniel Jernström, bartender och fackligt förtroendevald:
– Jag förstår att Jens tycker att det är jobbigt och helt fel att servera alkohol utanför serveringstillståndets timmar. Men det är en knepig situation, man kan inte gå emot arbetsgivaren och arbetsvägra.

– Jag skulle råda honom att fortsätta att jobba, men kontakta facket direkt. Finns det förtroendevalda på arbetsplatsen tycker jag att Jens ska prata med dem, och om det saknas kan han kontakta sin HRF-avdelning. Facket kan ta upp situationen med arbetsgivaren med större mandat.

– De anställda kan inte må bra av situationen. De vet att de gör något som är fel, och att restaurangen riskerar förlora tillståndet vid en kontroll. Skulle man bli av med tillståndet blir följden troligen att det inte finns någon arbetsplats att gå till. Så som anställd vill man förmodligen inte att det kommer ut. Det är en otroligt svår sits för Jens och hans arbetskamrater.

– Det är vanligt att ha många anställda med serveringsansvar på en restaurang, så att det alltid är någon på plats. Är Jens en av dem så måste han veta när det är han som har huvudansvaret, för då är det han som ska ha tillsyn över serveringen.

»Facket kan lägga ett tolkningsföreträde«

Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd.
Ellinor Gudmundsson, LO-TCO Rättsskydd.

Ellinor Gudmundsson, förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd:

– Det finns inte någon arbetsskyldighet för arbetsuppgifter som innebär att arbets­tagaren kan göra sig skyldig till ett brott.
Mitt råd till medlemmen är att ta kontakt med sitt fackförbund. Facket kan lägga ett tolkningsföreträde enligt mbl § 34 om arbetsskyldigheten i den här situationen. Sedan gäller fackets tolkning fram till att saken prövas. Då behöver inte Jens hamna i ett läge där han vägrar utföra arbete.

– Om Jens skulle vända sig till tillståndsmyndigheten så kommer vi in på frågan om anställdas lojalitetsplikt. Även när det är uppenbart att arbetsgivaren bryter mot lagar och regler så ska en anställd först ta upp saken med arbetsgivaren och påpeka att det som pågår inte är rätt och riktigt. Att vända sig direkt till en myndighet kan räknas som illojalitet mot arbetsgivaren, så det ska anställda vara försiktiga med.

– En anställd har som sagt aldrig skyldighet att utföra arbete som kan leda till att man gör sig skyldig till brott. Om en anställd skulle vägra att utföra arbete i en sådan situation och bli avskedad eller uppsagd för arbetsvägran, så är det inte ett avsked som arbetsgivaren har saklig grund för.

– Men det bästa Jens kan göra är att kontakta facket, då kan problemet få sin lösning utan att någon enskild hamnar i kläm.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här