Måste jag plocka ur piercingen?
Måste jag plocka ur piercingsmycket? Illustration: Mattias Käll
Arbetslivsakuten UTSEENDE

Måste jag plocka ur piercingen?

Jag jobbar i receptionen på ett hotell. När vi fick en ny chef ville hon att jag skulle ta ut min näspiercing på jobbet. Det har jag aldrig behövt tidigare. För mig är piercingen en viktig sak. Chefen tycker inte att det ser tillräckligt prydligt ut. Kan hon förbjuda det?

Publicerad 27 oktober 2022

”Ska finnas ett rimligt syfte”

Henrietta Huzell.

Henrietta Huzell, lektor i arbetsvetenskap, Karlstads universitet:

Det enkla svaret är att din chef kan ställa krav på många saker. Även på sådant som du tycker att chefen inte ska lägga sig i. Exempelvis kan det stå i anställnings­avtal eller i särskilda policys att arbetstagaren ska se prydlig ut och därför till exempel bära diskret make up eller ha en ordnad frisyr.
Arbetsgivaren kan också förbjuda synliga piercingar, tatueringar eller smycken. I grunden handlar det om arbetsgivarens rätt att bestämma och det kallas för arbetsledningsrätten.
Arbetstagare har å sin sida skyldighet att lyda instruktioner och order från chefen, om det inte handlar om fara för liv eller hälsa eller står i strid med lag.
Men chefen får inte ställa krav eller förbjuda hur som helst. Krav eller förbud får inte diskriminera någon.
Ordet diskriminering används ibland för att beskriva något man tycker är allmänt orättvist.

Diskrimineringslagen handlar dock inte om allmän orättvisa. De sju grunderna i diskriminerings­lagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.

Utseende är alltså inte en diskrimineringsgrund. Skulle din chef förbjuda piercing för exempelvis kvinnor, men inte för män så är det stor risk att chefen diskriminerar. Inte på grund av utseende utan på grund av olika regler för män och kvinnor.

Vanligt att anställda med kundkontakter har mer detaljerade krav och förbud.

För att det ska vara okej med förbud mot synlig piercing eller andra utseendekrav ska det finnas ett rimligt syfte.
Det är vanligt att anställda med kundkontakter har mer detaljerade krav och förbud än anställda utan kundkontakter. Förutom att det ska finnas ett syfte bör en policy också vara nedskriven så att det blir tydligt.

Och till sist, regelverket ska gälla alla eller tydligt peka ut vilka yrkesgrupper som det gäller för.
Det är viktigt att det är lika villkor för dem det berör.

Om chefen behandlar anställda olika kan det vara fråga om trakasserier eller diskriminering. I sådana fall bör du vända dig till facket.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här