Måste jag lära upp nyanställda?
Ge service till gäster och lära upp nya samtidigt. Jobbigt, tycker Pedro. Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Måste jag lära upp nyanställda?

»Pedro, du kan väl visa Felix och Louise hur vi jobbar«, ber chefen. Och Pedro ställer som vanligt upp. Men han börjar tröttna. Är det verkligen hans jobb att introducera nyanställda och praktikanter, samtidigt som han ska sköta sitt eget jobb och ge service till gäster? Experterna ger råd.

Publicerad 6 maj 2014

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
»Pedro är inte ensam om att känna så. Det händer att medlemmar ringer och undrar om de ska behöva lära upp andra utan att få extra betalt. Personligen har jag svårt att förstå det jobbiga i detta, utan tycker att det är en naturlig del av arbetslivet. När jag jobbade i kök hade jag aldrig problem med att informera extrapersonal eller praktikanter. Det var kul att vara en del av deras utveckling. Jag gjorde det för att de var mina arbetskamrater. Vad skulle man själv tycka som ny om kollegorna vände en ryggen?
Det är tack vare att jag har haft bra människor omkring mig som jag själv har utvecklats. Jag tycker också att det är ­roligt att någon är intresserad av mitt jobb.
Samtidigt förstår jag att det kan finnas situationer där belastningen är så hög att det är svårt att göra något utöver sina vanliga uppgifter. I så fall är det en arbetsledningsfråga att se till att det finns en fungerande bemanning.
Men de som klagar brukar ärligt talat sällan lyfta fram stress som anledning till att de inte vill lära upp nya. Det brukar oftare handla om att de inte får mer betalt.«

Marianne Andersson, receptionist, skyddsombud, Scandic Swania, Trollhättan:
»Det är ju en extra belastning för den som behöver ta hand om en ny person. Det blir en annan sorts stress än den vanliga, att inte kunna jobba på i sitt vanliga tempo. Hos oss var det tidigare en person som fick ta all introduktion. Vi andra såg att hon blev trött och det var samma sak för mig när jag gjorde det en period.
Nu har vi gjort så att det finns en första receptionist som har huvudansvaret för nya. Det fungerar bättre.
Ett annat bra upplägg är att låta de nya gå med flera olika personer. Det gör att ingen behöver bli så belastad, plus att det är bra för dem att se att man jobbar på olika sätt.
Mitt råd till Pedro är att våga prata med chefen. Det är chefen som ska se till så att han hinner göra sina vanliga uppgifter också.
Det är också bra att nya medarbetare har skyltar där det till exempel kan stå »Ny på jobbet«. Då ökar gästernas förståelse.
Självklart ligger det i mitt intresse att lära upp till exempel dem som ska vara extra­personal, men vi har också många praktikanter som bara är här tre veckor. Då känns det kanske inte riktigt lika motiverat.«
Mikael Bergman, arbetsmiljöinspektör, Arbets­miljöverket:
»Om introduktion av nya sköts med vänster hand av någon som egentligen är för upptagen finns risken att det blir en dålig introduktion. Framför allt när det gäller hur man ska bemöta hot och våld, som är en reell risk vid receptionsarbete. Säkerhet, hur man hanterar pengar och hur man bemöter fulla, otrevliga gäster är annat som kan bli eftersatt, och som de nya sedan kan bli stående med.
Det kan också bli en dålig psykosocial arbetsmiljö, inte bara för Pedro själv. När han är irriterad kan det gå ut över andra i personalen. Det blir dålig stämning och kan uppstå låsningar som håller i sig flera år. Det är lätt att göra något åt konflikter i början, betydligt svårare när de har satt sig.
Jag har gjort inspektioner inom hotell- och restaurangbranschen under några år. Då har jag sett att introduktionen fungerar hyfsat, mycket tack vare människors engagemang.
Cheferna lägger ofta över ansvaret på personalen. Det gäller framför allt på restaurangsidan. Hotell är ofta lite större arbetsplatser med bättre ledningsstruktur. Restaurangägare kan vara duktiga entreprenörer, men de borde nog oftare ta hjälp när det gäller andra delar av verksamheten.
För Pedro gäller det att vara tydlig uppåt om han anser sig ha för hög arbetsbelastning. Han kan behöva få tid avsatt för att sköta introduktionerna.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.