Lägsta summa för semesterlön?
Foto: Colourbox
Fråga om jobbet

Lägsta summa för semesterlön?

Publicerad 11 november 2021

Fråga:Jag hade semester i augusti 2021. Nu undrar jag vilket belopp gäller som minsta garanterad semesterersättning per dag?

Z

Svaret är äldre än ett år

Svar:Semesterlöne­garantin i kollektivavtalet med Visita är 1 450 kronor per dag det här semesteråret, men det är bara ett garantibelopp.

Arbets­givaren ska först räkna ut vad du har tjänat före skatt (brutto) under intjänandeåret, alltså perioden 1 april 2020–31 mars 2021. Den utbetalda semesterlönen för den perioden ska inte räknas in i bruttolönen.

Sedan räknar man så här:

Bruttolön intjänandeåret x 12,72 % / Antal betalda semesterdagar = Semesterlön per dag.

Om summan för semester­lönen per dag är lägre än semesterlöne­garantin i kollektivavtalet ska den höjas till 1 450 kronor per dag. Om den är högre än 1 450 kronor per dag, ska det högre beloppet betalas.

Exempel: Om en anställd har tjänat 300 000 under intjänandeåret och har rätt till 25 betalda semesterdagar så blir semesterlönen 1 526:40 kronor per dag (300 000 kr x 12,72 % / 25 dagar) och då ska man som anställd få det i semesterlön per dag.

Om en anställd tjänat 250 000 under intjänande­året och har rätt till 25 betalda semesterdagar blir det 1 272 kronor per dag (250 000 kr x 12,72 % / 25 dagar) när man räknar ut det. Då ska man som anställd få semesterlönegarantin på 1 450 kronor per dag i stället.

Semesterlönegarantin på 1 450 kr per dag gäller för heltidsanställda, är man deltidsanställd reduceras beloppet. För en anställning på 75 % blir beloppet 1 087:50 kronor per dag och så vidare.
För en heltidsanställd under 20 år är semester­lönegarantin i kollektiv­avtalet 1 103 kronor.

Anette Olsson, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här