Krasslige Tommy
går till jobbet!
Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Krasslige Tommy går till jobbet!

Hosta och nysningar. Snörvel och fräs. Tommy stannar aldrig hemma från jobbet när han är sjuk. Kollegorna ser med skräck på hur virus och bacillusker surrar runt honom. Vad ska de göra? Experterna ger råd.

Publicerad 21 november 2014

Urban Svensson, ledningsansvarig läkare, Previa företagshälsor.
»Det naturliga som arbetskamrat är väl att försöka fråga varför Tommy går till jobbet fastän han är sjuk. Vara lite bekymrad. Annars får man vända sig till chefen. Konsekvensen av att folk jobbar sjuka är uppenbar – man kan smitta sina kollegor. En del går till jobbet för att de är lojala med företaget och tänker att om de inte är där så rasar allt.
Men mer vanligt är nog att jobba på grund av att det är för dyrt att vara sjukskriven. I hotell- och restaurangbranschen arbetar många deltid och mycket obekväm arbetstid. Då kan två, tre ­dagars sjukdom kosta mycket. Vi måste vara ödmjuka inför att människor gör rationella val.
Men har man en febersjukdom så ska man stanna hemma. Man ska inte jobba. Och har man en maginfluensa är det ingen diskussion. Det handlar om solidaritet.
Det finns perioder på året då risken för sjukdomar är större. Som arbetsgivare kan man förbereda sig inför dessa och kanske planera för lite mer bemanning än vad som behövs, just de veckorna. Då blir det lättare för den som är sjuk att sjukskriva sig.«

Mats Danielsson, expert på vett och etikett i arbetslivet:
»Det beror ju först och främst på vad det är för sjukdom. Är det en smittsam influensa i november, december ska man rakt på sak säga: ›Du kan inte vara här, du smittar ner oss andra.‹ Helst ska chefen säga det, men om det inte är någon chef på plats så måste kollegorna göra det.
Är det en vanlig förkylning då man inte känner sig tillräckligt sjuk för att stanna hemma, kan man berätta det för kollegorna. Säg: ›Jag är krasslig, men vill gärna avlasta er här på jobbet. Kan jag få några uppgifter där jag inte träffar er andra?‹
Det handlar mycket om att visa hänsyn. Jobbar man tillsammans så måste man kunna ge varandra råd och tips. Man måste kunna påtala bra saker och mindre positiva saker. För att komma dit måste man arbeta aktivt och uppmuntra varandra i vardagen. Då kan man få en stämning på jobbet där det är tryggt och man kan säga: ›Jag tycker faktiskt att du ska gå hem‹ till en kollega.«

Sonja Berthsjö, bingovärdinna och ordförande i HRF:s avdelning Mälardalen:
»Det är en svår situation. Jag tänker så här, att så länge som det finns en smittorisk för mat eller människor så måste man stanna hemma.
Men jag vet att det är svårt i branschen, många arbetsgivare ersätter inte folk när de blir sjuka. Då blir i stället jobbarkompisarna lidande.
Det är ju alltid lite folk och bråttom, bråttom i den här branschen. Som kollega vet man kanske inte heller vad som ligger bakom att personen kommer till jobbet och är sjuk. Det bästa man kan göra då är nog att sätta sig ner med personen och prata. Man kanske kan säga:  ›Du gör både dig själv och oss andra illa genom att komma hit.‹
Visst kostar det pengar att vara sjuk, men om man hela tiden överanstränger och överbelastar kroppen kan det i stället gå åt motsatt håll. Då kan det bli ännu dyrare.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.