Kollegorna suckar 
över fackliga Lisette
Kollegorna surar när Lisette är på fackligt uppdrag. Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Kollegorna suckar över fackliga Lisette

Lisette är platsombud och skyddsombud, och deltar regelbundet på fackliga möten och kurser. Men chefen är inte så positivt inställd, utan kommer med små elaka pikar. Även kollegorna suckar över att de ska göra hennes jobb. Hur kan Lisette få förståelse?

Publicerad 26 februari 2015

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
”Jag tror inte Lisette är ensam om att ha det på det här sättet. Det är tyvärr en biverkning av att hennes arbetsgivare har ett förlegat sätt att se på den fackliga verksamheten.
Det kan också finnas förklaringar till arbetskamraternas beteende om den fackliga verksam­heten inte är väl förankrad på arbetsplatsen.
Där har givetvis Hotell- och restaurangfacket som organisation stort ansvar att utbilda medlemmarna och organisera arbetsplatserna. Vi behöver också förstärka medlemsdemokratin så att den som är förtroendevald också känner stödet från alla sina arbetskamrater. Facklig verksamhet ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och om någon annan anställd får göra Lisettes arbetsuppgifter när hon är på fackligt uppdrag så är det i grunden en arbetslednings­fråga och handlar om arbetsgivarens förmåga att leda och fördela arbetet.”

Jenny Bengtsson, ordförande i avdelning Stockholm-Gotland:
”Jag tänker så här. Vad är det vi gör som platsombud? Jo, vi tar ställning för ett bättre samhälle i vilket våra kollegor i synnerhet och arbetare överallt i stort får den respekt de förtjänar. Fackligt engagemang och organisering är helt avgörande för många människors livskvalitet. Men det hotar arbetsgivarnas makt och det vet de självklart om. Därför kommer de alltid att försöka splittra oss medlemmar.
Mitt råd till Lisette är att fortsätta med sitt fackliga engagemang, kanske till och med trappa upp det. Gå på kurser. Gå på fler kurser. Och kom tillbaka till jobbet efter varje kurs och visa med handlingskraft att de gett något. Ta alla striderna för medlemmarnas rättigheter – förändra steg för steg, en förhandling i taget. Kollegornas respekt och förståelse kommer med resultaten av fackliga segrar och förändring.
Visa alla att ni kan göra skillnad tillsammans! Och varför inte välja fler platsombud, så fler kan åka på kurser och sedan förändra världen. Det lär ju arbetsgivaren älska.”

Erland Olauson, arbetsrättsjurist och författare:
”Lisette är både skyddsombud och platsombud. Det finns därför tre lagar som är aktuella när hon blir utsatt: MBL, förtroendemannalagen och arbetsmiljölagen. Om vi klumpar ihop de två sistnämnda lagarnas skrivningar kan det sammanfattas med att arbets­givaren inte får hindra förtroendemannen att utföra sitt uppdrag. När det gäller skyddsombud så gäller det förbudet också för andra arbetstagare men den varianten har aldrig prövats.
Men vad är allmän kritik och vad är en åtgärd i syfte att påverka? Arbetsdomstolens bedömning är att det inte räcker om arbetsgivaren säger något negativt, som ›Jaha, det var ett jävla åkande.‹ Sådant faller under rätten till yttrandefrihet.
Men säger arbetsgivaren ›Nu är du borta så mycket att jag nog får placera om dig till nattpass om det fortsätter‹, då är det med syfte att påverka. Det kan räcka med ett hot om en åtgärd, en oförmånlig behandling, för att vara brott mot arbetsmiljölagen, förtroendemannalagen eller föreningsrättskränkning.
För allmänt hållen kritik finns det inget lagskydd. Det gäller både för den förtroendevalda och för organisationen att förklara för medlemmarna vad poängen är med kurser och annan verksamhet.
De fem timmar med facklig information på arbetstid, som finns i utvecklingsavtalet, kan användas till att berätta om vad Lisette gör som fackligt förtroendevald. Det är timmar som ofta tappas bort.”

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.