Jag får inte ta extrajobb!
Foto: Rebecka Uhlin
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Jag får inte ta extrajobb!

Kim vill jobba extra på andra hotell. Men chefen är tveksam och hänvisar till lojalitetspolicyn. Kim är en vanlig anställd och kan inte sprida företagshemligheter. Vad ska Kim göra? Han behöver pengarna som ett extrajobb kan ge och skulle bara jobba extra på sina lediga dagar.

Publicerad 6 maj 2015

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
”I princip finns det ett krav på lojalitet som gäller för alla anställda. En anställds bisyssla kan utsätta arbetsgivaren för konkurrens, skada förtroendet för företaget eller hindra dig från att utföra ditt ordinarie jobb.
Det är intressant att arbetsgivaren har en lojali­tetspolicy. Man får hoppas att den binder lojaliteten både för den anställde och för arbetsgivaren. Om en anställning har en sekretess- eller lojalitetsklausul så ska det framgå av anställningsavtalet. Arbetsgivaren kan inte ensidigt binda någon vid en policy som strider mot god sed eller gällande lag och avtal.
Kim måste kunna försörja sig och om huvudarbetsgivaren inte kan erbjuda heltid ser jag det mycket svårt för hen att neka Kim extra arbete. Om det är förbjudet, ska det verkligen finnas saklig grund för förbudet. Som att den anställde ger bort information eller gör något annat som skadar din arbetsgivare.
En annan sak är att arbeta extra så mycket att du inte orkar göra ditt ordinarie arbete och det kan ju din ordinarie arbetsgivare ha synpunkter på men det har inget med lojaliteten mot företaget att göra.«

Eric Insulahn, bartender, servitör och skolinformatör för HRF.
”Jag brukar säga så här till mina chefer när vi diskuterar hur mycket jag ska jobba: ›Jag lever efter principen att den som ringer först får mig, vilket betyder att om du har bra framförhållning finns det större chans att jag kan jobba.‹
Det sätter press på arbetsgivarna att ha bättre framförhållning. Många gånger upplever jag att brutal ärlighet är bäst.
Jag arbetar enbart som anställd för ›enstaka dagar‹ och säger därför till arbetsgivarna att eftersom jag inte är garanterad arbete så måste jag försörja mig genom att ha flera arbetsgivare och flera möjligheter.
En arbetsgivare kanske jag måste tacka nej till, kanske också den andra, men den tredje hade tider som passade mig. På så sätt så är jag mer fri som extra anställd och klarar min vardag. Den som ringer först får mig på de tider jag kan och jag kan också säga nej utan att känna att ›nu blir jag utan jobb‹. Jag jobbar alltså på mina villkor.
Kim, när din arbetsgivare så starkt trycker på lojalitetsprincipen så ska du understryka att du måste klara bröd-födan. Fråga arbetsgivaren om hen hade klarat sig på din lön. Säg också att du gärna skulle arbeta enbart åt denna arbetsgivare, men eftersom du inte får mer timmar så kan du inte gå i personlig konkurs i väntan på timmar.
Sedan får du givetvis understryka att du inte pratar skit om din arbetsgivare när du jobbar på andra företag. Visa din yrkesstolthet där och berätta att så beter man sig inte som anställd.
Du är ju ingen säljare som tar med sig företagets kundportfölj till en annan arbetsgivare. Det är befintliga kunder som du möter där.
Står arbetsgivaren fortfarande på sig efter argumentationen skulle jag allvarligt överväga att byta till en annan, eller flera andra, arbetsplatser. För kom ihåg Kim, om alla hade sagt nej till dåliga villkor så hade det bara funnits bra villkor. Stå upp för din sak och våga ställa krav!” 

Sara Johansson, hotell­direktör, Scandic Ferrum:
”Fundera över hur mycket du vill arbeta ut­över det du arbetar idag – vad är det som lockar dig till att söka ytterligare jobb? Prata med din chef kring dina funderingar, för det är ju faktiskt mycket möjligt att du kan få arbeta mer på din arbetsplats där du är idag.
Jag hade inte heller velat att du skulle arbeta på andra hotell och det handlar inte så mycket om konkurrens som om engagemang. Är du engagerad i den här branschen så behöver du ju säkerställa att din chef vet det och vet vad du vill framåt. Så boka en sittning med din chef och börja prata om framtid så kan du säkert få hjälp och stöttning med att nå dina mål.”

Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach:
”Kim som vill jobba extra skulle kunna argumentera lite bättre. Han kan säga att det är en form av kompetensutveckling för honom att få testa andra arbetsplatser. Allt nytt han lär sig kan han ha nytta av, när det gäller praktiska färdigheter. Att arbeta på ett annat företag kan också ge honom nya vinklar på sitt vanliga jobb, omväxling ökar kreativiteten och ger mer energi. Han utökar dessutom sitt nätverk vilket är något som även arbetsgivaren har nytta av.
Till Kims chef skulle jag ge rådet att tänka på vilka de långsiktiga effekterna kan bli av att hindra en anställd på det här sättet. Om du är den som sätter stopp för den anställdes möjligheter kommer den personen kanske att tappa lusten och se sig om efter andra jobb.
Lita på dina anställda så kommer du att få lojalitet tillbaka, den som är en schyst chef får schysta anställda. Sedan måste man så klart ha en dialog om vad som funkar och inte funkar. Verkar den anställde helt utmattad ska du kunna ta upp saken och säga ›Du presterar inte riktigt som vanligt, hur är det?‹

 

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.