Dina rättigheter arbetstid

»I dag är det många som hoppar över pausen«

Utan paus ingen bra prestation, säger Bosse Angelöw, psykolog och författare till boken »Effektiv tidshantering«.

Publicerad 16 december 2016
Bosse Angelöw. Foto: Privat
Bosse Angelöw. Foto: Privat

Hur kan en paus öka effektiviteten? Man gör ju inget?
– Pausen är en förutsättning för en bra prestation. Annars får vi svårt att koncentrera oss och prioritera rätt. I hotell- och restaurangbranschen som är väldigt intensiv behöver man hålla mycket i huvudet. När vi återhämtar oss så får vi också möjlighet att reflektera: »Har jag gjort det jag borde?«

Vad gör man om det inte tas några pauser på ens jobb?
– Framför allt är det något ledningen ska ta tag i. I dag är det många som hoppar över pausen, vi jobbar fortare och fortare. Finns det en kultur på arbetsplatsen om att »här tar vi inte paus«, stanna upp och tänk på vad det innebär. Vi måste varva aktivitet och återhämtning.

Hur ska man komma ihåg att ta en paus?
– Sätt timern på mobiltelefonen så den ringer var 30–40 minut. Den som är i farten mycket kanske bara ska sätta sig ner en liten stund, den som sitter mycket får resa på sig. Det kan också vara att varva jobbiga och lätta arbetsuppgifter. Man får utgå från förutsättningarna i sin egen situation.