Fråga om jobbet

Hur räknar man semesteravdrag?

Publicerad 21 september 2020

Fråga:Jag är anställd på heltid på ett företag med kollektivavtal och årsarbetstidsavtal. Jag har haft semester under sommaren. I slutet av juni tog jag ut sju dagar semester (22–26 juni samt 29–30 juni). När jag kollade min lönespec för juni finns det en rad för semesteravdrag (frånvaro, betald semester) och där har man gjort avdrag för nio dagar. Är det korrekt enligt reglerna? Gör man avdrag även för de två dagar per vecka då jag vanligtvis är ledig enligt schema, om jag inte hade haft semester.

J

Svaret är äldre än ett år

Svar:Enligt semesterlagen § 3a så avser semester­ledighet hela dagar. I ledigheten ingår enstaka dagar eller en period av semesterdagar, inklusive arbetsfria dagar. Semesterledighet börjar och slutar med en semesterdag.

Förutsatt att den begärda och beviljade semesterperioden är mellan 22 juni och 30 juni så är det korrekt att också de arbetsfria dagarna är en del av semesterperioden och också utgör grund för löneavdrag. Eftersom det finns ett årsarbetstidsavtal, tillämpas för månadsavlönade ett löneavdrag på den genomsnittliga årsarbetstiden.

I annat fall, i och med att frånvaroperioden är kortare än 14 dagar, så skulle du haft ett löneavdrag per timme för varje frånvarotimme.
Hade då semesterledig­heten varit längre än 14 dagar skulle arbetsgivaren i stället gjort ett dagsavdrag för varje kalenderdag frånvaron omfattar (Gröna Riks 6 Kap 18 § punkt 5).

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här