Fråga om jobbet

Hur många långpass är okej?

Publicerad 27 juni 2017

Fråga:Jag har en fundering om hur många arbetsdagar det är tillåtet att bli schemalagd med tiotimmarspass, under en tvåveckorsperiod? Det är ett företag med HRF:s kollektivavtal.

Kristina

Svaret är äldre än ett år

Svar:Om det finns kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket så står det tydligt i avtalet att det får läggas ut maximalt tre sådana arbetspass per tvåveckorsperiod i genomsnitt. Det betyder ju att du måste ha lite koll på beräkningsveckorna som schemat läggs på. Är det fyraveckors schema så kan alltså maximalt sex tiotimmarspass förläggas under den perioden. Eftersom det är angett som genomsnitt kan två veckor i rad innehålla två tiotimmarspass och ändå följa kollektivavtalet.

Men arbetstidslagen och övriga schemaregler i avtalet ska ändå alltid följas, vad gäller de anställdas dygnsvila, veckovila, schemalagda raster och så vidare.
Ett arbetspass får vara maximalt tio timmar per 24-timmarsperiod, det vill säga per dygn. Dygnet kan beräknas annorlunda än från klockslaget 00.00 till 24.00. Men det ska i så fall vara klart och tydligt vilka tider som gäller. Arbetsgivaren ska också konsekvent använda samma 24-timmarsperiod hela tiden.

Cecilia Creutz, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här