Fråga om jobbet

Hur korta får pass vara?

Publicerad 14 april 2020

Fråga:Vad är kortaste arbetspasset man kan få som tillsvidareanställd? Får chefen lägga mig på tretimmarspass?

Y

Svaret är äldre än ett år

Svar:För anställda på enstaka dagar finns en nedre gräns på tre timmar. Den saknas vid tillsvidareanställning, där du i stället har en genomsnittlig arbetstid per vecka. Någon direkt nedre gräns kan vi inte peka på, men vi kan påpeka att ett upprepat schema med väldigt kort arbetstid innebär att risken ökar för att få mycket längre arbetstid andra dagar. Detta kan i sin tur utgöra en arbetsmiljörisk.

Samtidigt är det nog inte det smartaste av en arbetsgivare att schema­lägga så kort tid så att en anställd knappt hinner »landa« i passet innan det är dags att sluta. Prata med din chef om ni kan komma fram till en balans mellan det längsta och kortaste passet och hitta något som fungerar för båda parter och ger en hållbar arbetsmiljö.

Alejandro Quezada, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka in en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här