Fråga om jobbet

Hur kan sju nätter i sträck tillåtas?

Publicerad 15 juni 2021

Fråga:Hur kan nattarbete i kollektivavtalet tillåtas på ett schema som gör att den anställde jobbar sju nätter i sträck? Att arbeta natt tär ju ungefär lika mycket på kroppen som om man jobbar ett 12-timmarspass på dagen. Borde inte arbetstider se till den anställdes hälsa först och främst?

E

Svaret är äldre än ett år

Svar:Kollektivavtalet medger att arbetstid får beräknas på ett genomsnitt av veckoarbetstiden. Genomsnittet får beräknas på högst en 8-veckorsperiod och för månadsavlönad personal kan snittet beräknas på högst 16 veckor.

När det gäller nattarbete så får arbetstiden för varje period om 24 timmar inte överstiga 8 timmar under en beräkningsperiod om högst 4 månader. Vid genomsnittsberäkningen ska 24 timmar räknas av från beräkningsperioden, för varje påbörjad period om sju dagar.

Enligt kollektivavtalet 3 Kap, § 10 så ska arbets­givaren samråda om schemat senast 14 dagar innan det börjar gälla. Det vill säga att schemat anpassas för varje arbetsplats utifrån det regelverk som finns i kollektivavtalet.
I avtalet står också att anställda, genom sina fackliga företrädare på arbetsplatsen, har möjlighet att framföra invändning mot schemaförslaget. Detta tvingar då arbetsgivaren att begära förhandling om schemat.

När det gäller arbets­miljön är arbetsgivaren skyldig att regelbundet bedöma riskerna och förebygga ohälsa i arbetslivet. För personal som stadigvarande arbetar natt är arbetsgivaren skyldig att erbjuda läkarkontroller. Det här regleras i arbets­miljö­föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6).

Läkar­kontroll ska erbjudas:

 • Innan arbetstagaren sysselsätts i nattarbete vid nyanställning.
 • Inom tre månader om byte sker från dagarbete till nattarbete.
 • Inom tre månader om byte sker från dagarbete till skiftarbete där natt­arbete ingår.
 • Återkommande, med intervall vart sjätte år, för medarbetare som ej fyllt 50 år och vart tredje år för medarbetare som fyllt 50.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här