Hjälp, vi tror att jobbet går i konkurs
Det verkar gå dåligt för företaget som Pernilla jobbar åt. Illustration: Annika Carlsson
Arbetslivsakuten konkurs

Hjälp, vi tror att jobbet går i konkurs

Arga leverantörer, obetalda räkningar och försenad lön. Pernilla och de andra anställda misstänker att restaurangen håller på att gå i konkurs. Vad ska de göra?

Publicerad 25 oktober 2016

Vänta inte för länge med att få din lön utbetald

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket
Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket. Foto: Jann Lipka/HRF

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

»Anar man att arbetsgivaren är på obestånd, det vill säga att hen inte kan betala lön, så gäller det att bevaka sina intressen.
Har det gått så långt att man misstänker att företaget är på väg mot konkurs går det att vända sig direkt till den tingsrätt som handlägger konkurser och fråga om det finns någon konkurs­ansökan inlämnad. När konkursen väl är ett faktum så ska den anställde vända sig till den av tingsrätten utsedda konkursförvaltaren som tar över arbetsgivaransvaret.
Hotell- och restaurang­facket kan hjälpa medlemmar att driva in obetald lön. Men vänta inte för länge med att få din lön utbetald. Om din lönefordran är äldre än tre månader från intjänandedatum riskerar du att inte få något utbetalt från den statliga lönegarantin. Du kan alltså bara få ersättning för lön som du tjänat in tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten.
Normalt sett kan du få ersättning upp till fyra prisbasbelopp, vilket är 177 200 kronor under 2016.«

Ring oss och hör om företaget har skulder

Anna-Karin Lindahl, Kronofogden
Anna-Karin Lindahl, Kronofogden. Foto: Kronofogden

Anna-Karin Lindahl, Kronofogden

»Det går att ringa kronofogden och höra om företaget har några skulder eller någon an­sökan om betalningsföreläggande registrerade hos oss. Att ha en skuld är inte samma sak som att vara på obestånd, det kan också bero på att företaget har dålig ordning på sina betalningar. Men det kan vara en signal.
Kontakta facket om du har misstankar, och börja att leta efter ett nytt jobb. Var inte lojal och vänta en månad till. Att avstå från att ta ut lön kan i slutänden bli samma sak som att efterskänka lönen.
Ha också koll på inarbetade semesterdagar, övertid och liknande. Om det blir en konkurs är sådant inte självklart för den som ska räkna ut fordran.
Du kan få problem med din ekonomi när lönen uteblir. Kontakta i så fall dina fordringsägare och förklara hur det ligger till. Prata med hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, banken om du har lån.
Alla kommuner ska ha en budget- och skuldrådgivare som man kan ta hjälp av. Man ska inte se situationen som sitt eget fel och stoppa huvudet i sanden.«

»Vi hade stöd av varandra i hur vi skulle gå till väga«

Solveig Nordmark
Solveig Nordmark, restaurangbiträde och HRF-medlem. Foto: Tomas Bergman

Solveig Nordmark, restaurangbiträde och HRF-medlem

»Efter att ha jobbat länge på en välfungerande och populär vägkrog märktes det ganska snart efter att en ny ägare tagit över att det skulle gå åt skogen.
Den nye ägaren ändrade på de flesta av våra rutiner, vägrade följa kollektivavtal gällande scheman, semester, löneutbetalningar med mera. Han förargade inte bara oss i personalen, utan även en mängd kunder. Orimliga prishöjningar, en enahanda meny samt parkeringsavgifter för lastbilar var några av hans påhitt.
Att betala räkningar till leverantörer var ingen prioritering, och snart började varuleveranserna utebli. Telefonen ringde stup i kvarten och någon ville tala med betalningsansvarig.
Det värsta under processen var att se stället, som betyder mycket för bygden, misskötas så grovt. Vi inom personalen hade inte någon talan, däremot hade vi stöd av varandra i hur vi skulle gå till väga. Vi hade redan kontaktat facket angående scheman och till slut, när lönen uteblev, var det också facket som ansökte om att företaget skulle sättas i konkurs.
Ett gott råd är att ha bra koll på sina papper, ta kopior på tidrapporter och spara lönespecifikationer. De behövs när kraven ska sammanställas.«

Hämtar fler artiklar
Till startsidan