Hjälp, det saknas pengar i min kassa
Chefen upptäcker diff i kassan och Roxy riskerar löneavdrag. Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hjälp, det saknas pengar i min kassa

Chefen är sur. Det är en rejäl diff i Roxys kassa. Hon känner sig dum, ingen har smitit från notan under kvällen. Men även om de anställda har egna kassakoder så kan de också varandras. Det är praktiskt att kunna ta betalt av alla gäster. Nu blir det Roxy som får löneavdrag. Vad ska hon göra?

Publicerad 16 december 2015

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket
»Arbetsgivaren ska utfärda tydliga kassa­rutiner som den anställde ska ta del av i samband med att han eller hon anställs. Rutiner och policy­dokument får inte vara skrivna på ett sådant sätt så att de går emot lag, kollektivavtal eller god sed på ­arbetsmarknaden.
Frågan om arbetsgivarens kvittningsrätt dyker ofta upp när det gäller kassadifferenser. Kvittning på lön kan ske under olika förutsättningar. Kollektivavtalet (Gröna Riks) reglerar i 7 kap, §25 kvittning då betalning ej sker av gäst. Den anställde är då skyldig att omedelbart meddela detta till sin närmsta chef eller arbetsledare. En gemensam utredning ska därefter göras av de lokala parterna. Om den anställde har varit grovt vårdslös eller handlat med avsikt kan kvittning av lön ske.
En kvittning kan också ske om den anställde lämnat sitt kvittningsmedgivande. Den anställde har när som helst rätt att återkalla sitt medgivande och då får kvittning på lön inte ske. Innan arbetsgivaren håller inne lön är han eller hon skyldig enligt lag att få besked från krono­fogden om hur stort belopp som får kvittas.«

Elin Eriksson, klubb­ordförande och servitris
»Nej, jag tycker inte att Roxy ska få avdrag på lönen. Eventuellt har hon skrivit på ett kvittningsmedgivande, men det borde gå att riva upp. Låt säga att det finns förtroendevalda eller till och med en klubb. Då tycker jag att de ska kalla till förhandling om det dras pengar på lönen. Har det här pågått under en längre tid? Klubben kan se över hur många som fått avdrag på lönen och undersöka om de kan få tillbaka sina pengar (förutsatt att inte kvittningsmedgivande finns).
De kan också diskutera hur arbetet är organiserat. Hur jobbar vi egentligen och för vems skull? Om arbets­givaren har regler runt kassahantering, varför följer vi inte dem fullt ut? Varför ska vi riskera ­avdrag på lönen bara för att arbetet ska flyta? Ska vi ansvara för egna kassor har vi rätt att ställa stora krav på säkerhet.
Arbetet kommer inte att flyta lika smidigt när vi inte kan gå in i varandras kassor, men det är inte vårt problem, det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Vi har rätt att kräva att arbetsgivaren säkerställer att alla känner sig trygga och hinner med arbetet utan att behöva sätta säkerheten på spel.«

Liv Larsson, medlare och författare till boken »Bemötandeproffs«
»Har Roxy arbetskamrater hon ska jobba med en längre tid, skulle jag ge rådet att ta upp frågan om de försvunna pengarna i samtal. Om man inte tar tag i problemet så samlas ofta gamla grejer och så staplas nya konflikter på det.
En idé är att ta upp frågan på ett personalmöte, och prata om hur man ska göra om det uppstår en liknande situation i framtiden.
Ett sätt att förbereda ett samtal är att skriva ner det man vill ta upp och dela ut i förväg. Kanske då ihop med chefen. ›Vi vill ta upp det här på nästa personalmöte. Vi förstår inte hur det har hänt, vi vill prata om vad vi gör om det händer igen‹.
Roxy ska förklara hur situationen känns för henne själv, och inte gå in på någon annans beteende. Hon kan berätta att hon känner sig olustig och att hon tar upp frågan för att reda ut och förebygga att något liknande händer igen. Hon kan fråga sina jobbarkompisar hur de känner inför att det här uppdagas.
Att säga till någon att man misstänker just honom eller henne leder till en svår situation. Ofta är det skamligt att erkänna något stort, personen går hellre till angrepp eller drar sig undan.
Om jag vore chefen skulle jag ta ett snack med Roxy, höra hur löneavdraget påverkar hennes situation. Kontakten med Roxy är lika viktig, eller viktigare än att reda ut vems felet är, ›connection before correction‹, som det heter på engelska.
En sådan här situation kan lätt leda till att Roxy blir misstänksam och det smittar av sig på både kommunikation och stämning.
Man kan säga ›Låt oss reda ut saken så det inte blir på det viset‹. Även en sak som till synes inte är så stor kan leda till stor smärta och bli upptakten till nya konflikter.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här