Hemskickad när 
det är lite att göra
Du behöver inte gå med på att bli hemskickad i förtid. Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten Dina rättigheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Hemskickad när det är lite att göra

Peters chef brukar skicka hem honom när det är lite att göra. Skönt att sluta ett par timmar tidigare ibland, tycker Peter. Men när lönen kommer efter en månad med flera tidiga kvällar kan den vara någon tusenlapp mindre. Pengar som arbetsgivaren dragit. Hur ska Peter göra?

Publicerad 29 januari 2015

Per Persson, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket
»Hotell- och restaurangfacket får ofta samtal från medlemmar som blir hemskickade från jobbet. Det kan vara att man är färdig tidigare än vad schemat säger eller att det tillfälligt inte finns gäster, exempelvis vid dåligt väder.
När Peter anställdes skrev han under ett anställningsavtal. Det avtalet ska tala om hur många timmar Peter ska arbeta varje vecka och varje dag. När Peter har arbetat den tiden ska han gå hem.
HRF:s medlemmar avlönas med månadslön eller timlön, dessa kallas också tidlön. Arbetet avlönas efter tid. Tidlön innebär också att en anställd inte får gå hem innan arbets­dagen är slut, även om man blivit färdig tidigare. Om arbetsgivaren säger att en anställd kan gå hem tidigare ska den anställde ändå få lön för den tid han skulle ha arbetat.
Det finns också många anställda som känner att de inte hinner utföra alla arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. I så fall ska man anmäla till sin närmaste chef om vad som inte hunnits med. Tidlön betyder att man ska arbeta i en normal arbetstakt, en arbetstakt som är normal för dig!
Arbetsgivaren kan inte kräva att du ska hinna färdigt det arbete som han anvisat dig om det tar längre tid än den tid ni överenskommit om i anställningsavtalet.
Om din arbetsgivare ändå begär att du ska göra klart det arbete han anvisat dig ska han betala övertidsersättning. Det innebär minst ordinarie timlön plus 45 procent de två första timmarna och ordinarie timlön plus 70 procent för tiden utöver det. Arbetar du deltid är du aldrig skyldig att arbeta mer än de timmar som framgår av anställningsavtalet.«

Take Anstoot, krögare på De Klomp, Linköping
»Det är inte okej att skicka hem någon som är schemalagd. Det är tid en anställd har rätt till och man har gjort sig fri från annat för att vara på arbetsplatsen. Man har även en ekonomi som är baserad på ett visst antal timmars arbete.
Vi har dock väldigt snälla anställda som ibland erbjuder sig att gå hem tidigare när det är katastroflugnt.  Jag är innerligt tacksam mot dem som under en lugn kväll gör upp med sina kollegor och går hem frivilligt. Utan denna insats hade lönsamheten, som redan är så där, varit obefintlig. Men det får inte bli ett socialt tvång anställda emellan eller att mellan­chefer börjar tolka det som en regel. Man ska inte heller riskera att ett antal dagar med tidigare hemgång resulterar i extra arbets­dagar, utan det krävs en väldig lyhördhet för när anställda vill ta igen timmarna.
Om man som arbetsgivare håller timanställningar till ett minimum, har schemat ute i god tid och i övrigt beter sig enligt kollektivavtalets anda så kanske man som anställd kan hjälpa till genom att vara lite flexibel med slutet på arbetsdagen, någon dag hem en halvtimme tidigare, någon dag en timme senare, men naturligtvis inte bli av med halva långpannan.«

Erika Flodin, ordförande för HRF avdelning Väst
»Tyvärr är det så här det kan gå, om man inte gör upp innan om vad som gäller. När chefen kommer och frågar om Peter vill gå hem innan passet är slut, kan Peter säga ›Ja, jag kan gå hem, men jag vill ha fullt betalt, för min schemalagda tid‹. Förmodligen får Peter inte gå hem tidigare då. Peters chef försöker  att skicka hem honom för att minska kostnaderna, det är inte för Peters skull han gör detta utan för företaget. Men det är väldigt fult att inte tala om villkoren. Chefen ställer frågan, men säger inget om att Peter kommer att förlora pengar.
Själv skulle jag som anställd ha frågat om det och om jag då fått veta att det innebär löneavdrag hade jag valt att vara kvar arbetstiden ut.
På ett ställe där jag jobbade förut hände det någon gång att jag inte hade något att göra. Då sa jag till chefen att han fick ge mig andra arbetsuppgifter, torka ur skåp eller något liknande. Ett sådant förslag kan Peter komma med. Finns det ett lager eller förråd kanske det behöver städas? Den typen av arbete finns det  oftast inte tid för i vanliga fall, men behöver ändå göras någon gång.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.