För mycket att göra!
Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten Arbetsmiljö
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

För mycket att göra!

Jack hinner inte med! De är ständigt minst en man kort i baren och stämningen blir hetsig när gästerna får vänta. De som jobbar blir stressade och irriterade på varandra och på barchefen, som inte ordnar extrapersonal. Vad kan Jack göra?

Publicerad 23 november 2015

Per Persson, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
»Varken Jack eller någon annan ska arbeta mer än i en för individen normal arbetstakt. Underbemanningen innebär stora risker på flera plan. Stress ökar risken för olyckor och misstag. De anställdas irritation på varandra leder till missnöje och sämre prestationer. Gäster blir missnöjda med servicen, beställer kanske mindre, försäljningen går ner och det blir minskade intäkter. På längre sikt orsakar sådant sjukskrivningar, högre personalomsättning, och sämre lönsamhet, kanske uppsägningar.
Denna nedåtspiral för alla parter måste brytas. Då behövs ett bra samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud. Riskerna ska kartläggas och en handlingsplan ska upprättas. Planen ska sedan följas. Om arbetsgivaren brister i detta ska skyddsombudet anmäla till Arbetsmiljöverket. De kan göra en inspektion och ställa krav på åtgärder. Företaget kan dömas att betala vite om kraven inte uppfylls i tid.
Finns inget skyddsombud bör Jack och de andra HRF-medlemmarna genast utse ett och anmäla honom/henne till sin HRF-avdelning. Avdelningen ser till att den som utsetts får utbildning. Avdelningen kan även hjälpa till att organisera ett möte som utser skyddsombud.«

Britt-Marie Henriksson, projektledare Arbetsmiljöverket: »Arbetsmiljöproblem ska man börja med att lyfta till sin närmaste chef. Om inte det löser situationen tycker jag att Jack ska vända sig till ett skyddsombud. Ett sådant finns inte alltid, och i så fall föreslår jag att de kontaktar ett regionalt skyddsombud. Man måste ta upp problemet. Det kan behövas en djupare undersökning för att få fram konkreta effektiva åtgärder. Personaltätheten är en faktor, men det behövs kanske mer för att komma till rätta med problemet.
Arbetsrelaterad stress är en arbetsmiljöfråga som andra i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vid tidigare inspektioner inom hotell och restaurang har vi märkt att det inte alltid är så vanligt att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor.
Tillhör baren en kedja finns det ofta någon personalchef, på mindre företag kan man ta in expertis utifrån om det behövs. Många chefer tycker att det är svårt att lyfta frågan, det blir ofta ›Vi har det alla stressigt‹. Jag vill också hänvisa till Arbetsmiljöverkets webbutbildningar. De tar upp systematiskt arbetsmiljö­arbete och arbetsrelaterad stress.«

Johan Östman, kock och förtroendevald:
»Jag tror att det är ett allt för vanligt problem bland serviceyrken. Serviceproffs sätter gästen i centrum och den egna arbetsmiljön prioriterar vi bort. Vi springer benen av oss och bryter ryggen för gästens skull och så tar vi ut frustrationen på varandra i stället för att rikta ilskan mot den som har gjort en dålig personalplanering.
Ibland tror jag att vi lurar oss själva. Att ta sig igenom en djävulsk service kan ge enorma endorfinkickar. Vi lär oss att gilla stressen.
I en bransch som är så personal­intensiv kommer man ibland att stöta på dagar när sådana situationer uppstår. Flera är sjuka, någon vabbar och plötsligt stannar en turistbuss med 100 extra gäster. Då kavlar vi upp ärmarna och dyker in och löser situationen.
Men när det är som på Jacks arbetsplats i baren, och det är så här ofta eller varje dag, då är det ett stort arbetsmiljöproblem. Vi måste tänka på att vi ska orka ett helt yrkesliv.
Den långsiktiga lösningen är att gå samman och utse ett skyddsombud och en förtroendevald som kan föra gruppens talan i denna och liknande frågor. Skyddsombudet kan ›slå lagboken i huvudet‹ på ledningen och den förtroendevalda kan vara med och påverka schemaläggningen.
Kortsiktigt tycker jag att de ska prata med den chef som är ansvarig. För att hen ska lyssna och förstå måste de tala det enda språk chefen förstår: pengar.
Förklara hur mycket de förlorar i försäljning när gästerna inte får uppmärksamhet. Förklara hur mycket det kostar i sjukfrånvaro när personalen har slitit ut sig.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här