Fråga om jobbet

Får jag betalt för övertiden?

Publicerad 15 februari 2017

Fråga:Ska jag få övertidsbetalning om restaurangen har kollektivavtal? Exempelvis om mitt arbetspass slutar kl. 23.00 men jag arbetar till kl. 01.00?

”JS”

Svaret är äldre än ett år

Svar:För att ha rätt till övertidsersättning ska man arbeta heltid. Arbetar man utöver sin ordinarie arbetstid och är deltidsanställd så är det mertid och det ger inte rätt till övertidsersättning.
Det här gäller enligt Gröna riks, kollektivavtalet mellan HRF och Visita: Om du jobbar över i anslutning till ordinarie arbetstid (du börjar tidigare eller slutar senare) ska du utöver den ordinarie lönen få 45 procent av ordinarie lön för de första två timmarna, 70 procent för tid därutöver eller 1,5 timmes betald ledighet för varje övertidstimme. För övertid som inte är i anslutning till arbetstid (du har hunnit gå hem från jobbet eller är ledig) får du 90 procent av ordinarie lön eller 2 timmars ledighet för varje övertidstimme.

Övertiden kan kompenseras med betald ledighet om du och arbetsgivaren är överens om det, annars ska den betalas ut i pengar.

Kom ihåg att övertidsarbete ska vara beordrat av arbetsgivaren eller godkänt senast en månad i efterhand. Om du behöver stanna kvar längre något arbetspass ska du stämma av med en chef först, så att de kan godkänna övertiden.
Är ingen chef med befogenhet att godkänna övertid på plats så kan ni prata med er arbetsgivare och fråga hur ni ska göra vid sådana tillfällen. Fråga om ni själva ska få avgöra om ni behöver stanna kvar längre och vid vilka tillfällen det i så fall gäller.

Anette Olsson, ombudsman, HRF

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här