Får de skicka hem mig?
Hemskickad - vad gäller? Illustration: Annika Carlsson
Fråga om jobbet

Får de skicka hem mig?

Publicerad 2 mars 2017

Fråga:Jag är anställd »enstaka dagar«. En helg var jag bokad att jobba. Men tolv timmar innan får jag ett sms om att jag inte ska komma in. Det här har hänt flera gånger. Jag har även jobbat några timmar och sedan blivit tillsagd att gå hem. Finns det några regler?

»J«

Svaret är äldre än ett år

Svar:För att få använda anställningsformen »enstaka dagar« så måste arbetsgivaren ha kollektivavtal med HRF. Är det en arbetsplats utan kollektivavtal så finns inte den möjligheten ­enligt las, lagen om anställningsskydd.
När du är anställd på enstaka dagar så är du anställd från det du stämplar in till det du stämplar ut. Inte däremellan. Syftet med »enstaka dagar« är att vid tillfälligt och snabbt uppkommet behov kunna ringa in personal.
Om arbetspassen går att planera och schema­lägga ska inte anställning för enstaka dagar tillämpas. Om du jobbat på enstaka dagar minst 15 timmar per vecka i tolv månader måste din arbetsgivare erbjuda dig en annan anställningsform om du begär det.

Eftersom arbetsgivaren inte får schemalägga anställda på enstaka dagar så ska varje uppbokat och överenskommet arbetspass ses som en anställning. Om arbetsgivaren och du tillsammans godkänt ett arbetspass så är det alltså att se som en överenskommelse.
Om det sedan blir diskussion om avbokade arbetspass så måste du kunna bevisa vad som sagts. Därför ska du alltid se till att ha bekräftat vilka arbetspass du blivit lovad och själv godtagit. Får du det inte skriftligt på papper, så be att få det via mejl och/eller sms så både arbetsgivaren och du kan bekräfta det ni kommit överens om.

Om du redan kommit in och börjat arbeta så kan arbetsgivaren av samma anledning inte skicka hem dig utan lön, du har rätt att arbeta hela arbetspasset ni överenskommit.
Går du bara hem utan att säga något så kan det uppfattas som att du accepterat »ledigheten«. Du måste tala om att du har rätt att arbeta och att du vill arbeta de timmar du blivit lovad.
Det kortaste arbetspasset arbetsgivaren måste ge till någon som är anställd på enstaka dagar är tre timmar.
Är det ett ständigt återkommande problem tycker jag att du ska vända dig till din HRF-avdelning för rådgivning och eventuellt få till en ­diskussion med arbetsgivaren hur detta hanteras.

Cecilia Creutz, ombudsman, HRF

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här