Få koll på årets lönehöjning!
Lika för alla eller fördelad pott? Hur som helst – hela lönehöjningen ska betalas ut. Foto: Shutterstock
Dina rättigheter LÖN

Få koll på årets lönehöjning!

Nu är det snart dags för lönerevision! Den 1 april höjs lönerna ett snäpp i HRF:s största avtal – Gröna riks. Bli proffs på processen och kolla att du får det du har rätt till.

Publicerad 7 mars 2022

1 Vilka omfattas? Alla anställda ska omfattas av lönerevisionen. Men det går att avtala vid anställningstillfället om att lönen ska gälla över nästa revision. Då krävs att anställningen är påbörjad som mest* tre månader innan, och att lönen är minst 8 procent högre än avtalets minimilön.
* Rättelse: I den tryckta versionen av artikeln, i Hotellrevyn nr 2 2022, har det blivit fel. Det står ”Då krävs att anställningen är påbörjad minst tre månader innan.” Men det är alltså som mest tre månader innan.

2 Pott eller inte? Om arbetsgivaren har hängavtal med HRF ska alla anställda ha hela löneökningen. Arbetsgivare som är med i Visita kan individuellt fördela den del av avtalets löneökning som kallas lönepott, motsvarande 60 procent av löneökningen.

3 En långsiktig plan. Att fördela lönepott är en långsiktig process. Det måste finnas klara och kända kriterier för vad som ska bedömas, och vad de anställda kan göra för att få större del av potten. Detta ska arbetsgivare och fack ha kommit överens om.

Här är höjningen

Den 1 april 2022 ska utgående löner höjas med 512 kronor för en heltidsmånadslön och med 2:96 kronor i timmen för timlön.Det gäller både för Visita-anslutna arbetsplatser och på företag med hängavtal med Hotell- och restaurangfacket.På Visita-arbetsplatser med pottfördelning ska minst 40 procent av höjningen, motsvarande 205 kronor i månaden för en heltid eller 1:18 kronor i timmen, fördelas generellt. Resterande 60 procent kan fördelas i pott. Det mot­svarar en höjning med 307 kronor på månadslönen för en heltidsanställd och 1:78 på timlönen.

4 Framförhållning! Arbetsgivare som vill förhandla pott måste anmäla det till HRF-klubb eller platsombud om det finns, annars till den lokala HRF-avdelningen. Sista datum att anmäla inför nästa lönerevision på Gröna Riksavtalet är 18 mars.

5 Förhandling före fördelning. Klubb eller plats­ombud förhandlar om pottfördelningen. Saknas sådana skickar arbetsgivaren förslag till HRF-avdelningen. Senast den 1 april ska förhandlingarna vara klara. Kan man inte enas kan parterna gå vidare till central förhandling.

6 Ingen pott = alla får hela höjningen. Om arbetsgivaren inte fördelar pott ska alla anställda ha hela höjningen i avtalet. För deltidsanställda räknas höjningen om efter tjänstgöringsgraden. Och kom ihåg – det är helt tillåtet för arbetsgivare att betala
mer än avtalets höjning!

7 Verkar något konstigt? Får ni ingen löne­höjning, eller verkar summan inte stämma? Kontakta din lokala HRF-avdelning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här