Därför är hängavtal inte fackets förstahandsval
Foto: Mostphotos, Peter Jönsson
Dina rättigheter KOLLEKTIVAVTAL

Därför är hängavtal inte fackets förstahandsval

HRF:s avtalssekreterare Per Persson ser gärna att företag går med i en arbetsgivarorganisation och får kollektivavtal den vägen. – En enskild krögare med hängavtal får mycket sämre möjligheter att sätta sig in i avtalet. Man kan exempelvis inte ringa Visitas jour och få rådgivning, säger han.

Publicerad 14 april 2021

De allra flesta hängavtal som HRF tecknar är på Gröna riksavtalet, överenskommelsen mellan HRF och Visita.

Och Per Persson rekommenderar företagare att i första hand gå med i någon organisation för arbetsgivare. Då omfattas företaget av kollektivavtal.
– Om vi på HRF får ge råd, då är första alternativet att söka sig till en arbetsgivarorganisation. En enskild krögare med hängavtal får mycket sämre möjligheter att sätta sig in i avtalet. Man kan exempelvis inte ringa Visitas jour och få rådgivning.

Företag som tecknar hängavtal får betala en avgift.
– Först 0,51 procent av personalkostnaden som fördelas till HRF och Visita. Pengarna går i praktiken till BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Sedan 7,5 procent av ett prisbasbelopp för HRF:s administration. Det är för tillgång till kollektivavtalet, Hotellrevyn och möjligheten att ställa frågor.

Finns det inget gällande kollektivavtal, kontakta oss.

Minimilönerna skiljer sig lite från Gröna riksavtalets.
– Tarifferna är något högre i hängavtalet och man förhandlar inte om pott. Våra medlemmar brukar ha ganska bra pejl på det.

Är man osäker på vilket avtal som gäller på jobbet har Per Persson ett råd:
– Först, fråga arbetsgivaren. Och finns det inget gällande kollektivavtal, kontakta oss. Jag vill gärna att fler medlemmar hör av sig och talar om var ni jobbar. Saknas det avtal kan vi kontakta arbetsgivaren.