Cheferna pladdrar om sjukskriven!
Får cheferna sprida detaljer hur som helst? Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Cheferna pladdrar om sjukskriven!

Kocken Lova har varit sjukskriven ett tag, men är på jobbet för ett möte. Då träffar hon kollegan Urban. »Hallå hur är det? Jag hörde att det kanske skulle bli operation!« hojtar Urban. Men Lova har inte pratat med någon om sin handledsskada, bara med cheferna. Får de sprida detaljer hur som helst? När har chefen tystnadsplikt? Experterna ger råd.

Publicerad 27 mars 2015

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket
»Arbetsgivare har tystnadsplikt gentemot sina anställda när det gäller sjukdomar och andra personliga förhållanden. Om arbetsgivaren bryter mot tystnadsplikten kan det medföra skadeståndsansvar enligt brottsbalken eller böter. Tystnadsplikten gäller alla som handlägger frågor som rör den anställde i det hänseendet.
– Om man bortser från det rent juridiska så tillhör det inte god sed på arbetsmarknaden att prata om anställdas privatliv, hälsotillstånd eller arbetsinsats med den anställdes arbetskamrater. Jag tycker Lova ska vara tydlig när hon har mötet med personalchefen och sin egen chef att hennes privata angelägenheter inte är en allmän diskussionsfråga på arbetsplatsen. Det ska endast hanteras av de chefer som berörs av hennes sjukskrivning och rehabilitering. Om arbetsplatsens skyddsombud kopplas in så har hen också tystnadsplikt i personalärenden.«

Sara Astner ordförande, HRF-klubben på Gefle IF Bingo.
– »Det är inte okej av en chef att prata så där, men det är inte helt ovanligt. Nu vet Lova att det var chefen som spred informationen. Jag tror att jag skulle ha pratat med chefen och sagt att det inte var okej, och kanske även pratat med en fackligt förtroendevald. Det är ett problem om det man säger inte stannar hos chefen. Om Lovas chef inte kan hålla tyst om sådant här leder det till att Lova blir sparsam med vad hon berättar.
– Jag tror att vi i branschen ofta inte reagerar på den här typen av övertramp. Lovas kollegor behöver inte veta att hon kanske ska opereras, även om de behöver veta att hon är sjukskriven. Men man jobbar nära sin chef i restaurangbranschen, de är med i det dagliga på ett annat sätt. Chefen kan bli som en kompis och det gör att gränserna blir otydliga och vi anställda oftast står som förlorare.
När jag är på tvärfackliga kurser och träffar folk från IF Metall fattar de inte vad man pratar om. De kan ha chefer som de bara träffar vid förhandlingar.«

Agneta Rosenquist, leg psykolog och konsult i ledarskap.
– »Mitt råd är det klassiska: Det du vill att andra ska göra mot dig, ska du göra mot dem. Som chef vill jag inte att medarbetarna ska prata bakom ryggen om mig och då ska jag inte sprida information om dem.
När det gäller Lova så leder en operation till sjukskrivning och det kan chefen berätta när det är aktuellt. Kollegorna måste få veta om Lova är på plats eller inte. Den nödvändiga informa­tionen för andra anställda är då att ›Lova är sjukskriven, det kan bli tal om en förlängning och då kan vi behöva ta in en vikarie‹.

– Som chef är man ju fullproppad med information och det ingår i tjänsten att ha koll och framförhållning. Men chefen bör stämma av med den som är berörd om vad som kan berättas. Jag rekommenderar öppenhet – ju mer chefen får berätta desto lättare blir det för den anställde när han eller hon är tillbaka.
Samtidigt är det upp till den enskilda medarbetaren. Missbruksbehandling vill man kanske inte att folk omkring en ska känna till. Eller om man utreds för en sjukdom. Fibromyalgi är en sjukdom som det ibland talas om i nedsättande termer, det är oklart vad den beror på. Om chefen då säger ›Är det okej att jag berättar att du är under utredning för fibromyalgi?‹ kanske den anställda säger: ›Nej det känns inte bekvämt, jag har inte landat i det själv än.‹ Det är bra att den anställde berättar vad som får sägas och inte.

– Som chef ska man också tänka på att inte dramatisera. När Lova är tillbaka på jobbet kan chefen säga: ›Lova har besvär med armen och kan inte lyfta tungt i köket.‹ Diagnoser är ofta laddade, jag skulle hellre säga vilket funktionsbortfall det innebär.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här