Chefen vill förhöra
oss om stölderna!
Brottsutredning på jobbet? Experterna ger råd. Foto: Rebecca Elfast
Arbetslivsakuten
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Chefen vill förhöra oss om stölderna!

En dag när Måns är ledig blir övriga anställda kallade till ett möte. Det har försvunnit både varor och pengar, alltid när Måns jobbat. Chefen vill nu boka enskilda möten. Vad ska Måns kollegor göra? Måste de som kanske haft misstankar skvallra? Hur löser man situationen?

Publicerad 27 augusti 2015

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket:
»Inledningsvis vill jag förtydliga att det inte finns någon fackförening som försvarar stölder. I Sverige är det polis- och åklagarmyndighet som ansvarar för brottsutredning, och det tycker jag att de ska fortsätta göra.
Det farliga blir när arbetsgivaren själv startar utredningar och agerar privatdetektiv. Detta skapar inget bra klimat för de andra anställda som sitter i en beroendeställning till sin arbetsgivare och känner sig lojala med sina arbetskamrater.
Om det är så att man misstänker att någon stjäl på jobbet så tycker jag att det ska upprättas en polisanmälan. Vidare tycker jag att det är polisens sak att förhöra vittnen och misstänkta, inte arbetsgivarens. Om det är så att arbetsgivaren kallar upp anställda på förhör så tycker jag att man som anställd ska begära att få prata med polisen i så fall, om förundersökning är inledd.
Det bästa rådet är som sagt att låta polisen sköta sitt jobb. Både för Måns, chefen och alla arbetskamrater. Det kommer då att visa sig om Måns har någon skuld och så slipper alla andra runt omkring honom onödigt lidande.«

Jessica Norgren, hotellchef, Clarion Hotel Arlanda Airport:
»Det här är en känslig situation då man som arbetsgivare behöver agera klokt. Jag skulle avråda från att berätta för övriga medarbetare om misstankarna. Det kan finnas fler möjliga orsaker än den man först tror sig se.
Jag skulle rekommendera chefen att först polisanmäla samtliga stölder och sedan informera personalen om att det skett stölder, att dessa polisanmälts och att utredning pågår. Jag skulle förvissa mig om att alla medarbetare vet vem de kan vända sig till om de har information som rör stölderna.
Sedan skulle jag som chef, för min egen skull,  prata med min chef om det finns en sådan. Eller så skulle jag prata med en erfaren vän eller kanske en branschkollega som jag har förtroende för, utanför det egna företaget. Detta för att ha stöd i hur saken utvecklas. Att ventilera sina misstankar med medarbetare på det egna företaget är inte att rekommendera.
Förhoppningsvis kommer polisens utredning att leda fram till en förklaring om vad som skett och att den skyldige hittas.«

Ulrich Stoetzer, sakkunnig i psykosocial arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket:
»En arbetsgivare är skyldig att se till att det är god arbetsmiljö på arbetsplatsen, det står i arbetsmiljölagen. Och ansvaret gäller inte bara den fysiska arbetsmiljön utan även den psyko­sociala. Om det börjar riktas anklagelser mot en anställd, kanske från olika håll, då blir det ingen bra psykosocial ­arbetsmiljö.
Den här arbetsgivaren verkar medvetet ha kallat övriga anställda till ett möte vid ett tillfälle när inte Måns är på jobbet. Om den typen av händelser upprepas riskerar arbetsgivaren att i slutänden göra sig skyldig till det som kallas kränkande särbehandling. Man får inte behandla någon på ett sätt som gör att den personen hamnar utanför gemenskapen på arbetsplatsen.
Det är viktigt att det finns någon form av rutiner på företaget för hur olika situationer ska hanteras. Det går inte att täcka in allt som kan hända, men det bör finnas riktlinjer för vem som är ansvarig och hur man ska göra vid händelser där en enskild riskerar att bli utpekad.
Om någon misstänks stjäla från jobbet är det en delikat problematik. Chefen kan behöva ledarstöd i såna frågor. En personalavdelning kanske kan hjälpa, eller om det går att vända sig till en extern resurs.«

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här