Chefen läckte det jag berättade i förtroende!
Har chefen berättat för andra? Illustration: Mattias Käll
Arbetslivsakuten DILEMMA

Chefen läckte det jag berättade i förtroende!

– Hur går det med IVF-behandlingarna? Kollegans fråga får Adam att häpna. Att han och sambon försöker skaffa barn har han bara berättat för en person på jobbet – chefen. Hur ska Adam hantera detta?

Publicerad 24 september 2021

”Inte sprida sådant man fått höra i förtroende”

Annett Olofsson, förbundsjurist i arbetsrätt på LO-TCO Rättsskydd:

Foto:
Annett Olofsson. Foto: LO-TCO Rättsskydd

– Det är självklart att man som arbetsgivare inte får sprida sådant som man fått höra i förtroende. Detta följer av god sed på arbetsmarknaden samt av den lojalitets­plikt som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare.
– I en del kollektivavtal finns lojalitets­plikten skriftligen uttryckt, till exempel i form av bestämmelser om att arbets­givare och anställd ska behandla varandra med ömsesidig respekt. Ett kollektiv­avtal anses vila på förutsättningen att arbetsgivaren iakttar lag och goda seder på arbetsmarknaden gentemot arbetstagaren.
– Arbetsdomstolen har dock sagt att det krävs en uttrycklig bestämmelse i kollektiv­avtal för att arbetstagaren ska ha rätt till skadestånd från arbets­givaren om arbetsgivaren handlar i strid med detta.

Om arbetsgivaren har fått del av uppgifterna genom ett sjukintyg kan det dessutom vara ett brott mot tystnadsplikten i sjuk­löne­lagen.

Skulle möjligtvis också kunna ses som kränkande särbehandling.

Det skulle möjligtvis också kunna ses som kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter eftersom arbetsgivaren genom sitt handlande har utsatt den anställde för en besvärande situation.

Om inte annat har arbetsgivaren skyldighet att motverka att sådant inträffar.
Eventuellt är det också fråga om trakasserier på grund av kön, som förbjuds i diskrimineringslagen. Samtidigt krävs det nog ett mer återkommande beteende för att det skulle kunna betraktas som trakasserier.

Det kanske behövs tydliga policyer.

Mitt råd är att den anställde kontaktar sitt lokala fack eller skyddsombud. De kan i sin tur ta kontakt med arbetsgivaren och be om ett möte, alternativt påkalla en lokal förhandling.

Det behöver inte bli någon tvist, men det är viktigt att de sätter sig ner och klargör vad som gäller sådant som en person i arbetsledande ställning får höra i förtroende. Det kanske behövs tydliga policyer, det kan vara så att det saknas. Det bör finnas för att motverka att sådant här händer.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här