ÖVERTIDSFRÅGA

Chefen ändrar övertid till mertid!

På min arbetsplats jobbar vi över ibland. Övertiden läggs in som mertid. Så vi får enbart komp exakt för den tid vi stannat utöver ordinarie arbetstid. Men som jag har förstått det ska man som heltidsanställd inte kunna jobba mertid, utan det ska vara övertid som ger 1,5 gånger tiden. Vi använder en stämpelklocka i mobilen där vi själva väljer att stämpla ut på »övertid komp«. Men om man kollar några dagar senare har en av cheferna ändrat till »mertid komp«. Vad gäller?

Publicerad 24 oktober 2019

Enligt kollektivavtalet (Gröna riks­avtalet 3 Kap, § 11–12) gäller detta: Förutsatt att du arbetar heltid, så ska all arbetstid utöver ordinarie arbetstid ersättas med övertidskompensation.
Det finns alltså inte stöd i avtalet för mertidskomp om du arbetar heltid. Huvud­regeln är också att övertidsarbete ersätts med övertidskompensation i form av betalning.
Sedan kan du komma överens med arbetsgivaren att kompensationen ska utgå med betald ledighet i stället. Och då är det mycket riktigt som du säger, att en övertidstimme som du intjänat i samband med ordinarie arbetstid kan ersättas med 1,5 timmar betald ledighet.
Övertidskompensation som är intjänad på en enligt schemat »arbetsfri« dag ska ersättas med 2 timmar betald ledighet.