Bara en kvarts paus på leklandet?
En kvarts paus är för lite, tycker anställd på lekland. Illustration: Anna Nilsson
Fråga om jobbet

Bara en kvarts paus på leklandet?

Publicerad 2 oktober 2017

Fråga:Jag är 17 år och anställd »enstaka dagar« på ett lekland. Det är HRF:s kollektiv­avtal som gäller. Enligt arbets­givaren har vi 15 minuters måltidsuppehåll. Det spelar ingen roll om man jobbar fem eller åtta timmar per dag. Jag har inte heller fått några klara besked om andra pauser. Ska man inte ha matuppe­håll bara »om det finns skäl med hänsyn till arbetsförhållandena, sjukdomsfall eller annan händelse och arbetsgivaren inte har kunnat förutse händelsen«. Känns som att arbetsgivaren skulle kunna förutse vår arbetsdag. Borde vi inte få lunchrast i stället?

F

Svaret är äldre än ett år

Svar:Lag och kollektivavtal anger inte hur kort en rast eller måltidsuppehåll får vara, däremot anger kollektivavtalet att en rast får vara högst en timme för den som har en brutto­arbetstid på över 4,5 timmar. Är arbetstiden kortare än 4,5 timmar får ­rasten vara högst 30 minuter. Arbetstids­lagen § 15 säger att rasternas längd och förläggning ska vara »tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena«.
Det står också att med rast »förstås sådana avbrott i den dagliga arbets­tiden under vilka arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället«.

På de arbetsplatser där måltidsuppehåll tillämpas så får det läggas ut när tillfälle ges. Måltidsuppehåll ska räknas in i arbetstiden.
Om omständigheterna på din arbetsplats tillåter raster eller måltidsuppehåll har jag svårt att bedöma. Men om ni anställda tycker att det finns möjlighet till schemalagda raster så bör ni ta upp frågan med arbets­ledningen.

För minderåriga, anställda under 18 år, gäller dock att de ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete, vilket också är tvingande till den minderåriges fördel. Detta gäller oavsett om det finns kol­lektiv­avtal om annat eller ej.

Mikael Berge, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här