Åtta steg för en framgångsrik skyddsrond
Foto: Istockphoto, Jonas Bilberg
Dina rättigheter SKYDDSROND

Åtta steg för en framgångsrik skyddsrond

Så detaljgranskar man arbetsmiljön – och ser till att chefen åtgärdar problemen! En skyddsrond ringar in riskerna på arbetsplatsen.

Publicerad 28 april 2023

1 Arbetsplatsen är ”patient”. När man på ett sjukhus går ronden handlar det om hur patienterna mår. Vid en skyddsrond är patienten hela arbetsplatsen. Syftet är att ta reda på om det finns risker som behöver åtgärdas.

2 Chefen har ansvaret. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön undersöks. Skyddsombud och arbetsgivarrepresentant kan gå runt tillsammans, prata med dem som jobbar och hålla ögonen öppna för risker. Eller så har man ett möte där man sätter sig ner och diskuterar. En bra idé är att använda en checklista. Finns till exempel hos Prevent.

3 Ta allt mellan golv och tak. Det vanligaste är att undersöka den fysiska arbetsmiljön, hur hur det står till med maskiner, buller, belysning, ventilation och ergonomi. Är golvet halkigt, vart går larmet från frysrummet? Ibland behövs en mätning av buller, luft eller ljus.

4Kartlägg det psykosociala. I en psykosocial skyddsrond letar man efter risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Knepigare, men ställ frågor eller skicka ut enkäter om stress, arbetstider och kränkningar. Se till att det finns rutiner.

5Jobba strukturerat. Säg att ni nu har hittat ett antal risker. Då gäller det att se vad som kan göras åt dem. Lämpliga åtgärder ska skrivas ner i en handlingsplan, som sedan följs upp, vid nästa rond eller ett visst datum. Kom ihåg att även detta är arbetsgivarens ansvar.

6 Ta in RSO vid behov. Men om det inte finns något skyddsombud? Då är det läge att kontakta facket och fråga efter ett regionalt skyddsombud, RSO. Förutom förtroendevalda RSO har alla Hotell- och restaurangfackets ombudsmän den rollen. De regionala skyddsombuden kan hjälpa till även där det finns skyddsombud. Men finns det en lokal skyddskommitté får RSO inte komma.

7 Om inget händer. Ibland hjälper inte skyddsronden. Åtgärderna blir inte av eller räcker inte. Då kan det krävas andra insatser, som en så kallad 6:6 a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Den görs av skyddsombud när brister kvarstår trots att de tagits upp med arbetsgivaren.

8Skyddsstopp! Handlar det om en akut fara kan ett skyddsstopp behöva läggas, då arbetet stoppas omedelbart.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här