Åtta saker att checka av på lönebeskedet
Foto: Istockphoto
Dina rättigheter LÖNESPECEN

Åtta saker att checka av på lönebeskedet

Nettolön, avdrag och förmån – att tolka lönebeskedet kan vara svårt. Här är några saker du bör vara uppmärksam på.  

Publicerad 25 augusti 2023 Kommentera

Den 25:e landar lönen på många bankkonton. Men du får inte bara pengar, du får också en lönespecifikation. Här är åtta viktiga punkter att kolla på. Artikeln utgår från reglerna i branschens största kollektivavtal, Gröna riksavtalet.

1 Typ av lön. Om du enligt anställningsavtalet har månadslön är det vad du ska få. Om det plötsligt skulle omvandlas till timlön kan det vara ett tecken på att arbetsgivaren har ekonomiska problem. Var noga med att kontrollera att du får betalt för alla timmar du har på kontraktet.

2 Ob-ersättning. Om du har jobbat obekväm arbetstid, det vill säga efter klockan 20 på vardagar, efter 16 på lördagar och aftnar samt söndag och röd dag ska ob-ersättningen redovisas separat. Läs mer om ob-tilläggen på hrf.net.

3 Övertid. En del arbetsgivare använder sig av timbank, som innebär att anställda kan spara övertidstimmar att använda som ledig tid vid ett annat tillfälle. Kollektivavtalet säger att övertid och mertid i första hand ska betalas ut vid nästa löneutbetalning. Om timmarna sparas i en timbank riskerar du att gå miste om extra pengar som övertidsersättning. Om din arbetsgivare tvingar dig att använda timbank kan du kontakta din HRF-avdelning..

4 Kostavdrag och kostförmån. På arbetsplatser med kollektivavtal dras 51 kronor per arbetsdag för kost på jobbet. Måltiden ska vara varm och näringsrik. Eftersom det räknas som en förmån värd 110 kronor enligt Skatteverket ska du förmånsbeskattas på mellanskillnaden, det vill säga 59 kronor.

5 Eventuell dricks. När arbetsgivaren bestämmer över dricksen är det också hen som ska se till att den skattas. Om det däremot är du och dina kollegor som bestämmer hur dricksen ska fördelas är det du som ska se till att ta upp dricksen som ej pensionsgrundande inkomst när du deklarerar nästa gång..

Lönebeskedet ska visa hur mycket skatt din arbetsgivare dragit på lönen.

6 Ledighet. Här kan du se hur många semesterdagar du har tjänat in. Semesteråret löper från 1 april till 31 mars om inte ditt kollektivavtal säger något annat. Om du har jobbat kort tid har du inte hunnit tjäna in betalda semesterdagar, men du kan ändå få ledigt, dock utan betalning.

7 Skatt. Lönebeskedet ska visa hur mycket skatt din arbetsgivare dragit på lönen. Det är pengar som arbetsgivaren ska betala in till Skatteverket. Om du vid nästa års deklaration upptäcker att skatten inte har betalats in har du genom ditt lönebesked bevis på att den dragits från din lön. Då är det arbetsgivaren som står för skatteskulden..

8Nettolön. Nettolönen är den summa som blir kvar när skatt och till exempel avdrag för karens, vård av barn eller annan frånvaro är gjorda. Det är den lön som sätts in på ditt konto.