Fråga om jobbet

Är tolvtimmarspass okej?

Publicerad 16 december 2020

Fråga:Jag arbetar som kock på ett företag med kollektiv­avtal, jag är fast anställd med månadslön. Nu under corona­tider så har mitt schema förändrats ganska mycket. Tidigare jobbade jag måndag till fredag 8.00 – 15.30. Men nu jobbar jag onsdag till fredag 8.00 – 15.30. En annan förändring är att en av dessa tre dagar måste jag göra ett tolvtimmarspass som är 8.00 – 20.00. Jag får själv välja vilken av dagarna. Min fråga lyder: Är det möjligt att schema­lägga så en anställd får ett tolv­timmarspass, utan att arbetsgivaren bryta mot reglerna?

J

Svaret är äldre än ett år

Svar:Kollektivavtalet mellan HRF och Visita säger i § 9 punkt 5 : »Arbetstiden per 24-timmarsperiod får inte överstiga 10 timmar. 10-timmarspass får inte förekomma oftare än 3 gånger per 2-veckorsperiod i genomsnitt. Efter överenskommelse med berörda anställda eller genom överenskommelse vid lokal förhandling med HRF, kan avsteg göras från bestämmelsen ovan.« Detta innebär att det är möjligt, förutsatt att det finns en överenskommelse med HRF eller direkt med dig, annars icke.
Var dock uppmärksam på att kollektivavtalet sätter ett tak på tio timmar som en skyddsåtgärd mot even­tuell försämrad arbetsmiljö.

Alejandro Quezada, ombudsman, Hotell- och restaurangfacket

  Skicka in en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här