Fråga om jobbet

Åldersgräns för att servera alkohol?

Publicerad 26 september 2019

Fråga:Det har börjat en tjej som är 16 år i serveringen. När man läser och googlar står det på vissa ställen att hon inte får servera alkohol. På andra ställen så står det att hon får servera alkohol, bara det finns en personal som är serveringsansvarig på plats. Vilket är rätt? Får 16-åringen servera alkohol?

M

Svaret är äldre än ett år

Svar:Det finns ingen lagreglerad ålder för när man får servera alkohol. I alkohollagen 3 kap 6 § står att den som inte har fyllt 20 år inte får bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkohol. I 3 kap 7 § anges att servering får ske till den som fyllt 18 år och i 8 kap 18 § står att den som är serverings­ansvarig ska ha fyllt 20 år.

Dessa paragrafer utgår vi ifrån som grund. Sedan ser vi till syftet med alkohollagen som en skyddslagstiftning med ett stort fokus på att unga människor inte ska utsättas för alkoholens skadeverkningar. Vi beaktar också de straffbestämmelser som finns i lagens kapitel 11, där man bland annat kan dömas till fängelse för att ha överlämnat alkohol till en underårig eller överserverad.
Med detta underlag bedömer vi på tillståndsenheten i Stockholms stad att det är olämpligt att ha personal under 18 år som får servera alkohol.

När vi får frågor om det brukar vi föra en dialog runt ovan bestämmelser. Det kan uppstå svåra situationer när man ska neka någon att köpa alkohol och det är svårt att göra bedömningen om någon är märkbart påverkad.
Att servera alkohol är en ansvarsfull uppgift och en innehavare av serveringstillstånd har ett ansvar gällande vilka personer som hen överlämnar detta ansvar till.

OBS! Man måste räknas som ungdom (fylla minst 16 år under pågående kalenderår) eller äldre för att få sälja alkohol, tobak och andra åldersreglerade varor. Detta enligt Arbetsmiljö­verkets ­föreskrift AFS 2012:3.

Carina Cutlip, ­enhetschef på tillstånds­enheten hos socialförvaltningen i Stockholm

  Skicka in en fråga till oss

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Telefon

  Ditt meddelande

  Läs mer här

  Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

  Varje vecka, direkt i din inkorg.
  Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här