Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det här vill HRF:arna förbättra i avtalet

150 motioner ligger till grund för vad HRF bestämmer sig för att satsa på i avtalen 2010. Ungdomslöner, ob-ersättning och trygga anställningar är ämnen som återkommer i motionerna.

Publicerad 30 november 2009

Normal.dotm 0 0 1 282 1610 HRF 13 3 1977 12.0 0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Tre ämnesområden verkar ha engagerat medlemmarna mer än övriga. Dessa områden är bättre ob-ersättning, trygga anställningar och att färre ska omfattas av avtalens ungdomslöner.
– 40 procent av våra medlemmar jobbar deltid och 30 procent har visstidsanställningar, så frågan om trygga anställningar engagerar, säger HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson.

Att ob-ersättningen fått många enskilda motionärer att fatta pennan har han stor förståelse för.
– Jag förstår att man tycker att ob-ersättningen är usel. Förbundet måste dock fundera på om medlemmarna ska tjäna sina pengar på ordinarie arbetstid eller när de jobbar obekvämt. Det är en balansgång så att inte de som jobbar med städ eller på lunchrestaurang blir utan. Men vi ska inte försumma ob-ersättningen i relation till avtalets höjning.

Att så många motioner handlar om ungdomslöner är intressant, tycker Mats Hansson.
– Det är positivt att så pass många yngre börjar reagera och har åsikter och tankar om jobbet. Det ger tillförsikt inför framtiden. Det ställer också krav på att förbundet måste vara en positiv drivkraft för yngre.

Mats Hansson tror att lönefrågan blir den viktigaste frågan i avtalsrörelsen.
– När det handlar om att få upp lönen för våra medlemmar gäller det att vi levererar.

Att det endast kommit in mindre än hälften så många motioner jämfört med förra avtalsrörelsen, kan bero på att HRF har genomgått en stor omorganisation och att det har blivit färre medlemmar i organisationen.
– Vi har gått från 19 avdelningar som fungerat under många år, till åtta avdelningar. Kanske har man inte riktigt funnit sitt sätt att arbeta än. Samtidigt är det viktigt att poängtera att bara för att det är färre motioner innebär det inte att de som kommit in är sämre, säger Mats Hansson.

Han har träffat 230 förtroendevalda under förbundets sex avtalskonferenser och tycker att stämningen är god.
– Vi är definitivt så representativa att vi kan sätta vår medlemskår på tå inför avtalsrörelsen, säger Mats Hansson.

Flest motioner tog upp

  • Bättre ob-ersättning.
  • Fasta anställningar.
  • Bort med potten.
  • Semester.
  • Ungdomslöner som gäller från 18 år (eller slopas helt).

Det här händer framöver

Den 26 januari har HRF avtalskonferens. Då träffas HRF-medlemmar från hela Sverige och fattar beslut om vilka frågor de tycker att förbundet ska driva i avtalsrörelsen. Underlaget från avtalskonferensen ligger sedan till grund för förbundsstyrelsens beslut om HRF:s avtalskrav.

Färre motioner

  • Denna avtalsrörelse har 150 motioner kommit in till HRF.
  • Under förra avtalsrörelsen kom det in 373 motioner.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.