Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Det här vill HRF:arna förbättra i avtalet

150 motioner ligger till grund för vad HRF bestämmer sig för att satsa på i avtalen 2010. Ungdomslöner, ob-ersättning och trygga anställningar är ämnen som återkommer i motionerna.

Publicerad 30 november 2009

Normal.dotm 0 0 1 282 1610 HRF 13 3 1977 12.0 0 false 21 18 pt 18 pt 0 0 false false false

Tre ämnesområden verkar ha engagerat medlemmarna mer än övriga. Dessa områden är bättre ob-ersättning, trygga anställningar och att färre ska omfattas av avtalens ungdomslöner.
– 40 procent av våra medlemmar jobbar deltid och 30 procent har visstidsanställningar, så frågan om trygga anställningar engagerar, säger HRF:s avtalssekreterare Mats Hansson.

Att ob-ersättningen fått många enskilda motionärer att fatta pennan har han stor förståelse för.
– Jag förstår att man tycker att ob-ersättningen är usel. Förbundet måste dock fundera på om medlemmarna ska tjäna sina pengar på ordinarie arbetstid eller när de jobbar obekvämt. Det är en balansgång så att inte de som jobbar med städ eller på lunchrestaurang blir utan. Men vi ska inte försumma ob-ersättningen i relation till avtalets höjning.

Att så många motioner handlar om ungdomslöner är intressant, tycker Mats Hansson.
– Det är positivt att så pass många yngre börjar reagera och har åsikter och tankar om jobbet. Det ger tillförsikt inför framtiden. Det ställer också krav på att förbundet måste vara en positiv drivkraft för yngre.

Mats Hansson tror att lönefrågan blir den viktigaste frågan i avtalsrörelsen.
– När det handlar om att få upp lönen för våra medlemmar gäller det att vi levererar.

Att det endast kommit in mindre än hälften så många motioner jämfört med förra avtalsrörelsen, kan bero på att HRF har genomgått en stor omorganisation och att det har blivit färre medlemmar i organisationen.
– Vi har gått från 19 avdelningar som fungerat under många år, till åtta avdelningar. Kanske har man inte riktigt funnit sitt sätt att arbeta än. Samtidigt är det viktigt att poängtera att bara för att det är färre motioner innebär det inte att de som kommit in är sämre, säger Mats Hansson.

Han har träffat 230 förtroendevalda under förbundets sex avtalskonferenser och tycker att stämningen är god.
– Vi är definitivt så representativa att vi kan sätta vår medlemskår på tå inför avtalsrörelsen, säger Mats Hansson.

Flest motioner tog upp

 • Bättre ob-ersättning.
 • Fasta anställningar.
 • Bort med potten.
 • Semester.
 • Ungdomslöner som gäller från 18 år (eller slopas helt).

Det här händer framöver

Den 26 januari har HRF avtalskonferens. Då träffas HRF-medlemmar från hela Sverige och fattar beslut om vilka frågor de tycker att förbundet ska driva i avtalsrörelsen. Underlaget från avtalskonferensen ligger sedan till grund för förbundsstyrelsens beslut om HRF:s avtalskrav.

Färre motioner

 • Denna avtalsrörelse har 150 motioner kommit in till HRF.
 • Under förra avtalsrörelsen kom det in 373 motioner.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

 • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
 • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
 • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
 • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
 • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här