Ur temat Metoo-rörelsen
Nyheter efter #metoo

Det hände efter fackliga uppropet

Efter uppropet #inteförhandlingsbart stramade Hotell- och restaurangfacket upp sina rutiner. Exempelvis ska de som leder en facklig utbildning veta hur de ska agera om det förekommer trakasserier.

Publicerad 2 juli 2018

I metoo-uppropet #inteförhandlingsbart vittnade kvinnor om sexuella trakasserier inom fackföreningsrörelsen. Flera kvinnor från Hotell- och restaurangfacket skrev under uppropet. Samtidigt avslöjade tidningen Arbetet att sextrakasserier förekommit på LO:s kursgård Runö. Kvinnor vittnade också om att de valt bort fackliga kurser på grund av rädsla för sex­trakasserier.

Malin Ackholt. Foto: Annika af Klercker

Efter uppropet och avslöjandena såg Hotell- och restaurangfacket över sina rutiner. HRF:s ord­förande Malin Ackholt säger att man tittat på den egna organisationen.
– Bland annat har vi stramat upp rutinerna kring de fackliga utbildningarna. De som leder utbildningen ska veta hur de ska agera om det förekommer trakasserier, säger Malin Ackholt.

Pim van Dorpel. Foto: Anna-Karin Nilsson

Sexuella trakasserier inom förbundet utreds på samma sätt oavsett om det handlar om anställda eller förtroende­valda. Det berättar HRF:s vice ordförande Pim van Dorpel.
– Trakasserier av alla slag är fullkomligt oacceptabla och ska inte förekomma i vår organisation. Som arbetsgivare har vi ansvar för att utreda sexuella trakasserier bland anställda, och vi utreder förtroendevalda inom förbundet på samma sätt. Om det handlar om brottsliga ageranden ska vi självklart också stötta den som utsatts att polisanmäla, säger Pim van Dorpel.

Läs också

Ingår i temat: Metoo-rörelsen 18 artiklar

Alla artiklar i temat (15 till)