Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Det blir jädrigt bra det här”

För ett par veckor sedan fick Hotell- och restaurangfacket en ny förbundsordförande. Organisering på arbetsplatserna är nummer ett på Therese Guovelins fackliga topplista.

Publicerad 20 november 2014
”Det blir jädrigt bra det här”
HRF:s nya förbundsordförande Therese Guovelin. Foto: Stig Hammarstedt
inlinebild
Therese Guovelin var tidigare vice ordförande för HRF. Foto: Stig Hammarstedt

På HRF:s kongress i början av november valdes Therese Guovelin enhälligt till ny förbundsordförande.
– Vi har råd att vara optimistiska och har anledning att se ljust på framtiden, säger Therese Guovelin som ser fler tecknade kollektivavtal och facklig organisation som fackets framtidsuppgifter.

Hur känns det att bli vald?
– Det känns jättebra och helt överväldigande. Jag ser utmaningarna och är taggad. Och så kommer jag arbeta i ett fantastiskt gäng med Malin Ackholt och Pim van Dorpel, säger Therese Guovelin, HRF:s nya förbundsordförande.

Vilka är dina hjärtefrågor?
– Min utgångspunkt har alltid varit människors lika värde och rätt. Mina hjärtefrågor handlar om organisering. Det finns inga genvägar, vi behöver organisera våra arbetsplatser för att på bästa sätt förändra vardagen. Vi ska organisera, se till att utveckla och teckna kollektivavtal och när vi lyckas med det har vi det tredje benet också: vi blir fler medlemmar.

Fortsätter du att arbeta med internationella frågor?
– Jag är engagerad i vår europeiska international EFFAT, där jag är vice ordförande. 60 procent av alla politiska beslut som påverkar oss fattas på EU-nivå. Som vi säger i Vårt HRF 2024: den fackliga kampen är global, en stor andel av våra medlemmar arbetar för företag som är transnationella. Kapitalet är globalt och då är det viktigt att vi också är globala.

Nu ökar medlemstalet, men HRF har haft några svåra år.
– Ett år efter att Ella Niia tillträdde som ordförande för HRF fick vi en borgerlig regering som har haft makten fram till nu. Under de åren har det varit tufft för oss i facket. Vi har sett oerhörda nedmonteringar och försämringar. Höjningen av a-kasse­avgiften gjorde att vi tappade medlemmar, även om det inte var den enda anledningen. Men för två år sedan bestämde förbundsstyrelsen att satsa på organisering och det ser vi resultatet av i dag. Det är peppande, vi kommer att fortsätta i samma anda.

Vad kommer att förändras med dig som ordförande?
– Varje individ har sitt eget ledarskap. För mig är det oerhört viktigt med ett inkluderande ledarskap där vi ska se medlemmar på alla nivåer. Vi ska lyfta fram aktiva medlemmar och anställda och bli bättre på att följa upp beslut. Det är också viktigt att alla avdelningar drar åt samma håll. Vi måste klara av att vara en ­rörelse med aktivism och drivkraft och samtidigt förvalta våra ramar, stadgar och värderingar.

Vilka är utmaningarna för HRF de kommande åren?
– En S-ledd regering ger oss mycket större möjligheter att påverka. Regeringen har utlovat att den ska satsa på arbetslivsforskning, kvinnors arbetsmiljö och den stressiga arbetsmiljön. Där har vi en stor uppgift att se till att det verkligen blir av. Jag tror att det är första gången som besöksnäringen nämns i en regeringsförklaring.

Hur ser du på framtiden?
– Vi har råd att vara optimistiska och har anledning att se ljust på framtiden. Det blir jädrigt bra det här! Jag tycker vi kan drista oss till att anta LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldssons utmaning att vi kan bli dubbelt så stora. Det kan vi och det ska vi bli!

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter corona

Restriktioner förlängs

Det blir inte längre öppettider på restauranger den 3 maj. I dag meddelade Folkhälsomyndigheten att man vill förlänga restriktionerna till 17 maj.

Publicerad 22 april 2021 Kommentera
Restriktioner förlängs
Restriktionerna förlängs med två veckor. Först den 17 maj ska restauranger kunna hålla öppet senare än 20.30. Foto: Istockphoto

Regeringen gav vid en pressträff på torsdagen beskedet att restriktionerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster ligger kvar ytterligare två veckor. Anledningen är den höga smittspridningen och det ansträngda läget för sjukvården.

Samtidigt sade Folkhälsomyndigheten att man föreslår en motsvarande förlängning av restriktionerna för serveringsställen.

För restaurangbranschens del innebär detta att det även fortsättningsvis är stängning klockan 20.30 som gäller. Dessutom kommer det fram till 17 maj tillåtas max fyra personer per sällskap på restauranger, om de inte ligger i till exempel gallerior – då är det en person per sällskap som gäller.

– Man ska ha respekt för smittspridningen. Men man skulle kunna vara generösare med öppettiderna för restauranger, med de kraftiga regleringar som redan finns. Vi anser att det finns förutsättningar att hålla öppet till 23, utan att det påverkar smittspridningen. Då skulle restaurangerna hinna med två sittningar, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Nyheter avgift

Nya avgifter från 1 april

Från den 1 april är medlemsavgiften till HRF 25 kronor högre för alla medlemmar. Beklagligt, men nödvändigt, säger Pim van Dorpel, förbundets vice ordförande.

Publicerad 20 april 2021 Kommentera
Nya avgifter från 1 april
Pandemin har gjort att fler medlemmar behöver hjälp, berättar HRF:s vice ordförande Pim van Dorpel. Nu höjer förbundet medlemsavgifterna. Foto: Anna-Karin Nilsson

Det har varit ett tufft år för branschen och dess anställda, men även för Hotell- och restaurangfacket. Därför har man nu höjt medlemsavgiften för alla inkomstklasser.

– Orsaken är ökade kostnader för bland annat förhandlingar i samband med covid. Det är medlemmarnas behov som styr kostnaderna, och det har blivit ganska många ärenden under det här året, säger Pim van Dorpel.

Avgifter från 1 april

Månadsinkomst Avgift
0 – 4 999 224
5 000 – 9 999 245
10 000 – 11 999 265
12 000 – 13 999 305
14 000 – 15 999 345
16 000 – 17 999 385
18 000 – 19 999 425
20 000 – 21 999 465
22 000 – 24 999 505
25 000 – 29 999 575
30 000 – 615

 

Det finns sedan tidigare ett kongressbeslut på att medlemsavgiften ska vara solidarisk. Därför har HRF:s förbundsstyrelse beslutat att de som tjänar mest ska betala mest. Den högsta avgiften, som gäller för alla som tjänar minst 30 000 kronor, ligger från den 1 april på 615 kronor per månad. Lägst avgift, 224 kronor i månaden, betalar de som tjänar under 5 000 kronor.
I den högsta avgiftsklassen ligger 3,3 procent av medlemmarna.

– Det är något färre som betalar högsta avgiften än vad vi hade räknat med när vi tittade på lönestatistiken för branschen. Det finns en viss eftersläpning, och det kan vara permittering och i vissa fall hyvling som gör att färre har de högsta inkomsterna. Det kan också vara så att man har missat att uppge sin rätta inkomst till oss. Vi har ingen möjlighet att kontrollera hur mycket medlemmarna tjänar.

Pim van Dorpel betonar också att förbundet hela tiden jobbar med kostnadsbesparingar för att få en budget i balans.

– Men vi är en medlemsdriven organisation. Det är medlemmarnas behov som styr. Mycket av det lokala fackliga arbetet har förts över på avdelningarnas ombudsmän. Om mer fackligt arbete återförs till klubbnivå och bekostas av arbetsgivaren, så att vi ser att våra kostnader sjunker, kan vi sänka avgifterna igen.

Nyheter arbetsmarknad

HRF: Risker med ny intensivpraktik

I förra veckan startade möjligheten till intensivpraktik i upp till nio månader för arbetssökande inom etableringsprogrammet. Hotell- och restaurangfacket ser en risk för lönekonkurrens.

Publicerad 19 april 2021 Kommentera
HRF: Risker med ny intensivpraktik
Sedan den 15 april kan Arbetsförmedlingen erbjuda deltagare som ingår i etableringsuppdraget ett intensivår med möjlighet till upp till nio månader praktik. Foto: Mostphotos
Pim van Dorpel 2018
Pim van Dorpel. Foto: Anna-Karin Nilsson

Den nya praktiken är en del av intensivåret, som från och med den 15 april erbjuds deltagare i det så kallade etableringsprogrammet, i första hand nyanlända i Sverige som behöver hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Tanken är de som går intensivåret ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat program.

Under den tiden kan den arbetssökande till exempel studera svenska i högt tempo eller göra praktik på ett företag.
– Det är ett sätt att se till att nyanlända kan komma i jobb mycket snabbare, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, när hon presenterade intensivåret i veckan.

Praktiken kan pågå i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Deltagare ska kunna få etableringsersättning från Försäkringskassan. Även arbetsgivaren kan få ersättning, 150 kronor per dag från Arbetsförmedlingen.

Pim van Dorpel, vice ordförande för Hotell- och restaurangfacket, är tveksam till att ytterligare en obetald praktikform är rätt väg att gå.
– Vi hade hellre sett att man hade satsat på de insatser som redan finns, som etableringsåret.

HRF ser också visst risk för att den nya intensivpraktiken kan skapa lönekonkurrens.
– Vi är försiktigt positiva, men vi ser att det finns risker.

Fråga om jobbet.
102
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här