Nyheter arbetstid
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

”Det är djupt orättfärdigt”

Hotell- och restaurangfacket ser en trend där arbetsgivare vill att heltidsanställda ska gå ner till deltid.

Publicerad 22 september 2015
inlinebild
Jimmie Söndergaard. Foto: Ann Patmalnieks

Under senare tid har Hotell- och restaurangfacket tagit emot ett stort antal ärenden där arbetsgivaren velat förhandla en omorganisation av sin verksamhet. Förändringarna har handlat om att sänka sysselsättningsgraden för de anställda, med hänvisning till arbetsbrist. HRF:s lokala avdelningar har hittills i år haft 35 sådana förhandlingar, och det har även hållits ett par centrala förhandlingar.

Arbetsbrist räknas som en saklig grund för uppsägning, förutsatt att arbetsgivaren har försökt att hitta ett annat arbete för den anställde på samma arbetsplats.
– Samma arbete med lägre sysselsättningsgrad har av Arbetsdomstolen ansetts vara skäliga omplaceringserbjudanden. Som rättsläget ser ut i dag behöver sådana erbjudanden heller inte lämnas i turordning, säger Jimmie Söndergaard, jurist på HRF.

Scandic menade i Triangelns fall (se artikel intill) att neddragningarna av tjänster på hotellet var nödvändiga för att hantera överbemanning vissa tider, och underbemanning andra tider.
HRF menar att det i stället bör gå att laborera med tiden i schemaläggningen.
I förhandlingar om så kallad hyvling görs en avvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse av att ändra sin organisation och å andra sidan arbets­tagarens intresse av att ha ett heltidsjobb. För närvarande väger arbets­givarens intressen väldigt tungt, anser Jimmie Söndergaard.
 – Det är djupt orättfärdigt och bidrar inte till att skapa ett socialt hållbart samhälle. ­Strävan efter att utveckla flexibla företag gynnar endast arbetsgivaren medan arbetsvillkoren för våra medlemmar blir alltmer rigida.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här