Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Deltidsanställda förlorar på att tacka ja till att jobba extra

Tackar en deltidsanställd ja till att gå in och jobba på sin lediga dag får hon ingen övertidsersättning. Tackar hon nej, men beordras att jobba ändå ? då får hon ersättningen. Nu kräver Hans Christer Klaesson, ombudsman hos HRF i Jönköping, att avtalet ändras.

Publicerad 20 september 2002

Siv arbetade deltid. Hon blev ombedd att gå in och arbeta en lördag, när hon var ledig. Siv tackade ja, och trodde att hon skulle få övertidsersättning. Men det blev inga extra pengar. När Siv inte fick någon övertidsersättning för lördagens arbete begärde hon hjälp av facket. Det slutade med en central förhandling mellan HRF och arbetsgivarna i HRF.

Mertid och övertid
Det handlar om hur avtalets regler om mertid för deltidsanställda och övertid ska tolkas.
? När en deltidare arbetar några timmar utöver sitt schema en vanlig arbetsdag räknas det som mertid. Betalningen är bara den vanliga lönen, ingen övertidsersättning.
? Först när deltidaren kommer över 160 timmar på fyra veckor får hon övertidsersättning. Mer än tio timmar samma dag ger också övertidsersättning.
? Arbete på dag sex och sju under en vecka, på en normalt ledig dag, har däremot tolkats så att det ska ge övertidsbetalning. Nu har alltså detta ändrats.

Siv hade tjänat på att neka att jobba
Hade Siv först sagt nej till att arbeta på lördagen och sedan blivit uttryckligen beordrad att arbeta ändå så hade läget varit annorlunda. Då hade hon fått övertidsersättning.
– En deltidsanställd kan alltid säga nej till att arbeta mer än schemat säger. Men arbetsgivaren har rätt att beordra övertid, upp till den gräns som lager har på 200 timmars övertid per år, säger Ewa Silfverberg-Liljeroos, förhandlingsombudsman på HRF.
Siv förlorade alltså pengar på att säga ja direkt till att jobba.
– Man måste tänka efter hur det fungerar på en arbetsplats, säger Hans Christer Klaesson i Jönköping. Man kan inte råda medlemmen att först säga nej till att arbeta för att sedan acceptera.
– Den här tolkningen av avtalet är ett stort kliv tillbaka, fortsätter han. Klubben och vi i Jönköpingsavdelningen kommer att begära att avtalet ändras.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.