Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Deltid stort problem bland LO-kvinnor

Underbetalda, undersysselsatta och med stort ansvar för barn och hem. Arbetarkvinnor fortsätter att vara en av arbetsmarknadens mest utsatta grupper, visar LO:s nya jämställdhetsbarometer. Nu vill LO ta ett helhetsgrepp för att förbättra situationen.

Publicerad 4 mars 2014

– Det är uppenbart att det punkt för punkt är arbetarkvinnorna som har de sämsta villkoren, sade Ulrika Vedin, utredare på LO och en av författarna till rapporten ”Tid, makt och pengar” som presenterades i dag.
Syftet med rapporten är att försöka synliggöra de problem som finns på svensk arbetsmarknad, och som främst drabbar kvinnor i arbetaryrken. Det handlar till exempel om det utbredda deltidsarbetet.
Rapporten visar att ungefär hälften av kvinnorna inom hotell- och restaurangbranschen, handeln och vård- och omsorg arbetar deltid i någon utsträckning. Många av dem eftersom det inte finns heltidstjänster att få, visar rapporten.

Men även bland dem som till synes väljer att arbeta deltid, är det många som styrs av saker de inte kan kontrollera. Det kan handla om att man måste ta hand om barn eller att arbetet är för tungt för att klara en heltid.
–Naturligtvis är det så att ofrivillig deltid är det största problemet, men vi menar att man måste titta på varför man väljer att arbeta heltid, sade Joa Bergold, även hon utredare på LO.

Deltidsarbetet gör också att kvinnor halkar efter i lön. LO har för första gången jämfört de utbetalade medellönerna, i stället för att räkna upp deltidslön till heltid – faktisk månadslön kallas det i rapporten. Då hamnar arbetarkvinnor på en medellön på ungefär 17 000 kronor i månaden, vilket är ungefär 7 000 kronor lägre än en arbetarman och hela 20 000 kronor lägre än en manlig tjänsteman. Detta sätt att räkna visar tydligare på det strukturella problem som deltiderna utgör, menar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.
– Genom att räkna om deltid till heltid har vi försökt dölja effekterna av att så många kvinnor jobbar deltid, sade han.

LO har en rad förslag på hur situationen för arbetarkvinnor ska kunna förbättras. Dit hör rätt till heltid och delad föräldraförsäkring, men också ett starkare arbetsmiljöarbete med fokus på kvinnodominerade arbetsplatser. Karl-Petter Thorwaldsson menar att det krävs medvetna insatser från alla parter för att arbetsmarknaden ska bli mer jämställd.
– Arbetsmarknadens parter måste ta större ansvar för jämlika löner. Pengar måste omfördelas och kvinnoyrken måste uppvärderas, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

 

Fakta: LO:s jämställdhetsbarometer

”Tid, makt och pengar” är den första i det som är tänkt att bli en rapportserie med fokus på jämställdhet. Den bygger på statistik från bland annat SCB, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och LO, samt på en opinionsundersökning från Novus.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter MÖTE

HRF möter medlemmar på Scandic

Scandic är en stor arbetsgivare med många HRF-medlemmar. Den här veckan är de i fokus för ordförande Malin Ackholt.

Publicerad 24 september 2020 Kommentera
HRF möter medlemmar på Scandic
HRF:s ordförande Malin Ackholt möter medlemmar på Scandic digitalt. Foto: Peter Jönsson

Under veckan arrangerar Hotell- och restaurangfacket flera digitala möten för medlemmar på hotellkedjan Scandic. Tanken är att medlemmarna ska få diskutera bland annat framtiden för branschen och den kommande avtalsrörelsen med förbundets ordförande.

– Vi måste hitta sätt att ha samtal och diskussioner med medlemmar trots att det pågår en pandemi. Det kommer inte att ersätta möten IRL. Det här är ett komplement, som säkert kommer att fortleva även efter corona, säger Malin Ackholt.

Intresset för de digitala medlemsmötena har varit stort. Hittills har mer än 70 medlemmar deltagit.

– Många upplever det intressant att höra hur kollegor på andra arbetsplatser har det. Sedan kan det komma upp en del individärenden som vi inte kan lösa där, men där vi kan lotsa vidare, säger Malin Ackholt.

Nu tittar HRF på möjligheterna att hålla liknande möten på andra arbetsplatser.

– Sedan har vi fått önskemål om att köra på engelska på Scandic, så det förbereder vi för, säger Malin Ackholt.

Nyheter forskning

Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier

Hur kan hotell- och restaurangutbildningarna hjälpa elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier senare i arbetslivet? Det ska forskare vid Linnéuniversitet ta reda på med hjälp av pengar från branschens forskningsfond BFUF.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
Skolan ska ta kampen mot sextrakasserier
Många av branschens yrken är extra utsatta för sexuella trakasserier. Nu ska forskarna försöka ta reda på hur skolan kan hjälpa framtida medarbetare att förebygga och hantera problemet. Foto: Colourbox
Maria Hedlin. Foto: Linnéuniversitetet

Statistik visar att hotell- och restauranganställda tillhör de grupper som är mest utsatta för sexuella trakasserier i yrkeslivet. År 2015 vittnade nästan 16 procent av de branschanställda i Arbetsmiljöverkets undersökning om att de sextrakassererats av andra än chefer och kollegor någon gång det senaste året. Motsvarande siffra inom handeln var 6 procent.

Nu ska forskare vid Linnéuniversitetet hitta sätt för hotell- och restaurangutbildningarna att hjälpa framtida branschanställda att förebygga och hantera problemet.
– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett problem som varit känt sedan länge, och både bransch och fack har försökt komma till rätta med det. Vår tanke är att utbildningarna ska kunna hjälpa de framtida medarbetarna att förebygga problemet, säger Maria Hedlin, professor i pedagogik och projektledare för studien.

Tillsammans med kollegan Eva Klope, lektor i pedagogik, ska hon nu intervjua elever som går tredje året på något av gymnasiets hotell- och restaurangprogram.
– Vi tror att det är en stor del av dem som redan fått en del erfarenhet från branschen, kanske genom sommarjobb eller extrajobb, säger Maria Hedlin.

Fakta: Forskningsprojekten

BFUF beviljar varje år medel till forskning som syftar att stärka branschen och dess anställda. Fonden är grundad och finansieras gemensamt av HRF och Visita. Vid den senaste utlysningen beviljades fem projekt sammanlagt 6,7 miljoner kronor. Dessa var:

  • Kompetent, kunnig och stolt: Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen. Luleå tekniska universitet.
  • Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang. Linnéuniversitetet.
  • The new ’normal’ and the changing value of tourism education. Högskolan Dalarna.
  • Boosting the sustainable food choice to reduce climate footprint at winter tourism destinations. Högskolan Dalarna.
  • Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science. Mittuniversitetet Östersund.

Hon berättar att idén till projektet kommer från utbildningen för yrkeslärare, där hon och Eva Klope undervisar.
– Vi har fått höra att många av yrkeslärarna tycker att sexuella trakasserier är ett knepigt ämne att ta upp med eleverna.

Projektet ska pågå hela nästa år och beräknas vara klart våren 2022. Det är ett av fem forskningsprojekt som nyligen fått medel av BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Ur temat Coronakrisen
Nyheter arbetsmiljö

HRF ska granska arbetsmiljö digitalt

Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud börjar nu med digitala arbetsmiljöbesök. Målet är att få till ett fungerande arbetsmiljöarbete även i coronatider.

Publicerad 22 september 2020 Kommentera
HRF ska granska arbetsmiljö digitalt
Videosamtal ska hjälpa Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att fortsätta sitt arbete även under coronapandemin. Foto: Kent Eng, Colourbox
Kent Johansson. Foto: Jann Lipka/HRF

Coronapandemin har gjort det svårt för Hotell- och restaurangfackets regionala skyddsombud att utföra sitt uppdrag. För att inte arbetsmiljön ska bli lidande börjar förbundet nu med digitala RSO-besök, i form av videosamtal med arbetsgivarna.

Kent Johansson, ombudsman på HRF som har tagit fram modellen, ser flera fördelar.
– En fördel är att vi rent praktiskt kan få fler besök genomförda. Vi plockar bort massvis med restid, säger han.

En annan fördel är att besöken blir noggrant utförda, säger Kent Johansson.
– Det finns självklart fysiska arbetsmiljöproblem som man riskerar att missa när man inte kan göra en okulär besiktning, men det finns många saker som man inte behöver gå runt för att upptäcka. Till exempel i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är oftast större problem än de rent fysiska, säger Kent Johansson.

Ingår i temat: Coronakrisen 86 artiklar

Alla artiklar i temat (83 till)
Fråga om jobbet.
99
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här