Nyheter

Därför tar det tid att få a-kassepengar

Att få ersättning från a-kassan kan i dag ta lång tid. Den största delen av tiden går åt till att få in rätt uppgifter från medlemmar och arbetsgivare, skriver Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i en ny rapport.

Publicerad 17 februari 2016

Att bedöma en sökandes rätt till ersättning från a-kassan är en process som inte sällan tar flera månader. Men den största delen av tiden ligger bollen inte hos a-kassorna, utan hos den sökande, arbetsgivare eller hos Försäkringskassan. Det konstaterar Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF, i en ny rapport.

IAF har slumpvis valt ut ärenden från 13 a-kassor för att se vad det är som tar tid. En av slutsatserna är att det är kompletteringar av olika slag, till exempel arbetsgivarintyg, som tar mest tid. Hotell- och restauranganställdas a-kassa, HRAK, är en av kassorna i undersökningen. Ola Eriksson, verksamhetsjurist på HRAK, känner igen bilden från rapporten.
– Ja, absolut. Hos oss är det väldigt mycket arbetsgivarintyg. Det tar oerhört mycket tid att jaga arbetsgivare, oavsett om det är vi eller medlemmen som jagar. Det är så det ser ut i vår bransch.

Arbetsgivarintyg vanlig tidstjuv

A-kassorna fick svara på vilka tre arbetsmoment som tar mest tid. Samtliga a-kassor bedömde hantering av ofullständiga arbetsgivarintyg som ett av de tre mest tidskrävande momenten. 82 procent svarade komplettering av underlag för beräkning av socialförsäkringsförmåner och 79 procent svarade väntan på att den ersättningssökande ska skicka in begärd komplettering.

A-kassorna i IAF:s undersökning var HRAK, Alfa-kassan, Vision, AEA, GS, Kommunals, Unionens, IF Metalls, Handelsanställdas, Byggnads, Transportarbetarnas, Seko:s och Fastighets.

Under första halvåret 2015 varierade mediantiden för inkomstrelaterade ärenden mellan fyra till nio veckor mellan a-kassorna i undersökningen. På HRAK låg medel på sju veckor under samma period. Det är en klar förbättring från 2013 då snittiden för samma typ av ärenden vissa månader låg på tio veckor. En förklaring är att HRAK tagit fram enklare och tydligare information till medlemmar och arbetsgivare.

En annan är a-kassan har fått nya kommunikationsvägar och verktyg, som Mina sidor och Arbetsgivarintyg.nu, säger Ola Eriksson.
– Där blir det lättare för arbetsgivarna att göra rätt från början. Vi har också blivit effektivare, tycker jag. Vi ringer mycket till arbetsgivare och vi är även aktiva gentemot medlemmarna. Vi arbetar aktivt för att få in uppgifter som saknas.

IAF presenterar i rapporten en rad förslag på hur genomströmningstiderna ska kunna kortas. En är ökad tydlighet och enkelhet i kommunikationen med medlemmar och arbetsgivare. En annan är att förenkla reglerna i arbetslöshetsförsäkringen.