Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Därför är snabbmatsställen farliga arbetsplatser för unga

Unga som arbetar på snabbmatsrestauranger utsätts för stora risker och får för dålig introduktion. Det visar Arbetsmiljöverkets stora granskning av ungas arbetsmiljö.

Publicerad 27 oktober 2006

Under sommaren och hösten har Arbetsmiljöverket satsat extra resurser på att kontrollera säkerheten på arbetsplatser med många unga anställda. Anledningen är att unga oftare råkar ut för olyckor på jobbet än andra åldersgrupper. Sammanlagt har över 2 800 arbetsplatser kontrollerats.
– Vi har riktat in oss på branscher som vi vet lockar många unga som till exempel snabbmatsrestauranger, handeln och handikappsomsorgen, säger Malin Sjöström som är projektledare.

Inspektörerna har bland annat tittat på vilken introduktion nyanställda får, att de använder rätt skyddsutrustning och att de får arbetsuppgifter som är anpassade efter deras kunskaper. Brister hittades på ett stort antal arbetsplatser, berättar Malin Sjöström.
– Vi fann till exempel att var tredje arbetsgivare ger för dålig introduktion till arbetet och att många unga saknar kunskaper om ergonomi och hur de ska agera om de till exempel blir rånade.

På många av de kontrollerade snabbmatsrestaurangerna fann inspektörerna att de unga anställda dessutom utsattes för onödiga kroppsliga risker.
– Hot om våld, sexuella trakasserier, buller, stress, brännskador, skärskador, fallolyckor, obekväma arbetstider, belastningsskador. Listan tar aldrig slut, säger Malin Sjöström.

På många ställen saknades skriftliga rutiner för krissituationer.
– Arbetsgivarna kanske har informerat en gång och då tycker de att personalen kan det där. Men personalen byts ut och chefer byts ut, så det är väldigt bra med skriftliga rutiner, säger Malin Sjöström.

Inspektioner har också gjorts på gymnasieskolans yrkesinriktade program, som till exempel hotell- och restaurangprogrammet. Även där ställde inspektörerna krav.
– Hela sextio procent av de granskade utbildningar fick krav på sig att förbättra arbetsmiljöarbetet, berättar Malin Sjöström.

En av de vanligaste bristerna var att elever inte får tillräcklig information om riskerna med utbildningen vid skolstart. Dessutom anser Arbetsmiljöverket att säkerhetsrutinerna är för dåliga när eleverna ska ut på praktik eller APU.
– Skolan måste ta ansvar för att eleverna kommer till säkra arbetsplatser, säger Malin.

De skolor och arbetsplatser som fått krav på sig måste nu redovisa till Arbetsmiljöverket hur de tänker förbättra sin arbetsmiljö.

Fakta: Ungdomar i arbetslivet
I Sverige jobbar 375 000 ungdomar i åldrarna 16 till 24. Arbetsmiljöverkets insats är en del i det europeiska Arbetsmiljöåret Säker start som har ungas säkerhet på jobbet som tema.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Nyheter restriktioner

Senare stängning skjuts fram

I dag meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att de begränsningar som nu gäller kommer att förlängas till den 1 juni. Det innebär att restaurangernas stängning ligger kvar på 20.30 i ytterligare ett par veckor.  

Publicerad 12 maj 2021 Kommentera
Senare stängning skjuts fram
Ingen alkoholservering efter 20, och stängning 20.30. Restriktionerna gäller fortsatt och fram till 1 juni. Foto: Mostphotos

Många hade hoppats att den 17 maj skulle vara dagen som restriktionerna lättades något. Så blir inte fallet.

– Vi är inte där än, sade statsminister Stefan Löfven på en presskonferens.

Enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten ligger smittspridningen fortsatt på för hög nivå, även om det finns positiva tecken. Trycket på vården är högt, och regionerna har uttryckt önskemål om att inte gå för fort fram med lättnader.

– Vi hade hoppats på en lättnad, framför allt av öppettiderna på restauranger, eftersom vi vet att de hade klarat av det. Men myndigheterna gjorde en annan bedömning, säger Malin Ackholt, Hotell- och restaurangfackets ordförande.

Från den 1 juni kommer däremot restriktionerna att justeras. Då förlängs de begränsade öppettiderna för restauranger till 22.30.

Samma datum kommer nöjesparkerna att kunna öppna upp, med en begränsning på en person per 20 kvadratmeter. För Gröna Lunds del innebär det att man kan ta emot max 3 100 gäster samtidigt, en femtedel av det normala antalet besökare.

– Det känns helt fantastiskt att vi nu äntligen får slå upp portarna, efter 1,5 år av nedstängning, säger Gröna Lunds vd Magnus Widell i ett pressmeddelande.

Nyheter bokning

Scandic blir vaccinmottagning

Scandic öppnar upp för vaccinering mot covid-19 i sina lokaler. Hos Scandic Swania i Trollhättan blir en konferenslokal från i dag plats för massvaccinering. Jättebra, tycker Merlita Andersson som arbetar i housekeeping.

Publicerad 12 maj 2021 Kommentera
Scandic blir vaccinmottagning
En lokal hos Scandic Swania används för vaccinering. Foto: Scandic

 Hotelldirektör Charlotta Sandblom berättar att det var vårdföretaget Kry som kontaktade dem för en visning av lokalerna.
– De kände till vårt Stay safe-arbete och vi har en konferenslokal i markplan med separat entré direkt utifrån.

Charlotta Sandblom tvekade inte att upplåta lokalerna för vaccinering.
– Det är klart att vi funderade på hur det här skulle påverka personal och gäster, men det är friska personer som kommer och det är jätteroligt i dessa tider att få bokningar. Samtidigt bidrar vi till samhällsnyttan.

Swania är ett av flera Scandic som tillfrågats om vaccinering i sina lokaler, säger Charlotta Sandblom.
– Våra hotell ligger ofta stadsnära och har bra lokaler.

Merlita Andersson. FOTO: Privat.

Housekeeping på Scandic Swania kommer att sköta den dagliga städningen. Kry ansvarar själva för all hantering och städning av den medicinska utrustningen.

Merlita Andersson som arbetar i housekeeping har varit med och förberett lokalen inför vaccineringarna.

– Vi har städat så att allt ska vara klart tills de kommer med sina saker för vaccineringen. Det här är jättebra, bra att fylla huset, säger hon.

Nyheter FÖRHANDLING

HRF kräver svar om enstaka dagar

Ett företag har under nio månader haft enstaka dagar-anställningar motsvarande 53 000 arbetstimmar. Hotell- och restaurangfacket har begärt central förhandling.

Publicerad 11 maj 2021 1 kommentar
HRF kräver svar om enstaka dagar
Ett företag har lagt ut 53 000 arbetstimmar i anställningsformen enstaka dagar. Nu har HRF begärt central förhandling med Visita. Foto: Colourbox

I förra årets avtalsrörelse var enstaka dagar en av de stora frågorna för Hotell- och restaurangfacket. Anställningsformen ska användas när det inte går att schemalägga arbetstiden, om arbetet är oregelbundet till sin karaktär eller när arbetsgivaren har behov av tillfällig arbetskraft. HRF:s bild var att enstaka dagar tillämpades mer än nödvändigt.

I det nya kollektivavtalet finns en skrivning som innebär att den arbetsgivare som anses ha missbrukat anställningsformen inte längre ska kunna använda den. Nu står den första centrala förhandlingen för dörren.

– Vi kommer att jobba aktivt med den här frågan hela avtalsperioden, säger Emil Bäckström, central ombudsman på HRF.

Så säger avtalet

Gröna riks 4§ 1:2
”De centrala parterna kan vid central förhandling komma överens om att ett bolag temporärt ska undantas från rätten att använda sig av anställningsformen anställning för enstaka dagar. Fråntagandet av ovanstående rätt kan aktualiseras om de centrala parterna bedömer att bolaget konsekvent och grovt bryter mot kollektivavtalets förutsättningar för att använda sig av anställningsformen. Fråntagande av rättigheten gäller under den tid och vid den/de enhet/er som parterna överenskommer.”

Det aktuella företaget har under perioden april–december lagt ut 53 000 timmar i enstaka dagar. Det motsvarar ungefär 25 heltidstjänster.

Emil Bäckström har begärt förhandling med Visita, men något datum är ännu inte satt.

– Om Visita är seriösa med att vilja stävja det här måste de också inse att det här är ett typexempel på missbruk av enstaka dagar.

Fråga om jobbet.
104
Vanliga frågor besvarade om allt från arbetslöshet till matavdrag.

Nyheter från Hotell- och restaurangbranschen.

Varje vecka, direkt i din inbox. Hotellrevyns nyhetsbrev.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här