Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Därför är snabbmatsställen farliga arbetsplatser för unga

Unga som arbetar på snabbmatsrestauranger utsätts för stora risker och får för dålig introduktion. Det visar Arbetsmiljöverkets stora granskning av ungas arbetsmiljö.

Publicerad 27 oktober 2006

Under sommaren och hösten har Arbetsmiljöverket satsat extra resurser på att kontrollera säkerheten på arbetsplatser med många unga anställda. Anledningen är att unga oftare råkar ut för olyckor på jobbet än andra åldersgrupper. Sammanlagt har över 2 800 arbetsplatser kontrollerats.
– Vi har riktat in oss på branscher som vi vet lockar många unga som till exempel snabbmatsrestauranger, handeln och handikappsomsorgen, säger Malin Sjöström som är projektledare.

Inspektörerna har bland annat tittat på vilken introduktion nyanställda får, att de använder rätt skyddsutrustning och att de får arbetsuppgifter som är anpassade efter deras kunskaper. Brister hittades på ett stort antal arbetsplatser, berättar Malin Sjöström.
– Vi fann till exempel att var tredje arbetsgivare ger för dålig introduktion till arbetet och att många unga saknar kunskaper om ergonomi och hur de ska agera om de till exempel blir rånade.

På många av de kontrollerade snabbmatsrestaurangerna fann inspektörerna att de unga anställda dessutom utsattes för onödiga kroppsliga risker.
– Hot om våld, sexuella trakasserier, buller, stress, brännskador, skärskador, fallolyckor, obekväma arbetstider, belastningsskador. Listan tar aldrig slut, säger Malin Sjöström.

På många ställen saknades skriftliga rutiner för krissituationer.
– Arbetsgivarna kanske har informerat en gång och då tycker de att personalen kan det där. Men personalen byts ut och chefer byts ut, så det är väldigt bra med skriftliga rutiner, säger Malin Sjöström.

Inspektioner har också gjorts på gymnasieskolans yrkesinriktade program, som till exempel hotell- och restaurangprogrammet. Även där ställde inspektörerna krav.
– Hela sextio procent av de granskade utbildningar fick krav på sig att förbättra arbetsmiljöarbetet, berättar Malin Sjöström.

En av de vanligaste bristerna var att elever inte får tillräcklig information om riskerna med utbildningen vid skolstart. Dessutom anser Arbetsmiljöverket att säkerhetsrutinerna är för dåliga när eleverna ska ut på praktik eller APU.
– Skolan måste ta ansvar för att eleverna kommer till säkra arbetsplatser, säger Malin.

De skolor och arbetsplatser som fått krav på sig måste nu redovisa till Arbetsmiljöverket hur de tänker förbättra sin arbetsmiljö.

Fakta: Ungdomar i arbetslivet
I Sverige jobbar 375 000 ungdomar i åldrarna 16 till 24. Arbetsmiljöverkets insats är en del i det europeiska Arbetsmiljöåret Säker start som har ungas säkerhet på jobbet som tema.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Fråga om jobbet
Experterna svarar på läsarfrågor om allt från schemaläggning till personalmat

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Varje vecka, direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Hotellrevyn sparar mina personuppgifter. Läs mer här