Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschens löneökning saktar in

Förra året ökade branschlönerna med 2,8 procent, men under 2011 ser ökningen ut att bli mindre.

Publicerad 7 september 2011

Under förra året ökade de hotell- och restauranganställdas löner med i genomsnitt 2,8 procent. En ökning nära de 2,6 procent som var LO-förbundens gemensamma minimikrav i avtalsrörelsen 2010. Det visar Medlingsinstitutets siffror över löneutvecklingen förra året.

Hittills i år ser löneökningen i branschen ut att ha slagit av något på takten. Under första halvåret 2011 ökade hotell- och restaurangarbetarnas löner med 2,1 procent.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsatte att minska under 2010, framför allt för arbetare inom privat sektor. Nu är den genomsnittliga löneskillnaden 4 procent, när hänsyn tagits till skillnader i ålder, utbildning, yrke och andra faktorer.
Branschens mest jämställda lön har restaurangbiträden. Kvinnliga biträden tjänar nästan 2 procent mer än män i samma yrke.


Siffrorna kommer från SCB:s konjunkturlönestatistik.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.