Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschens anställda mindre sjukskrivna

Hotell- och restauranganställdas långa sjukskrivningar har minskat kraftigt de senaste åren, visar statistik från AFA Försäkring. Frågan är om det verkligen beror på bättre hälsa.

Publicerad 9 juni 2011

Under 2009 minskade både antalet allvarliga arbetsolyckor, godkända arbetssjukdomar och långa sjukskrivningar i landet. Det visar AFA Försäkrings nya rapport som presenterades i dag, och som bygger på skadeanmälningar som AFA fått in.

I hotell- och restaurangbranschen märks en kraftig minskning av antalet sjukfall med långvarig frånvaro. År 2004 anmäldes 2 661 sådana fall. Fem år senare hade de halverats till strax över 1 300. Rapportförfattarna ser en av förklaringarna till minskningen i de nya, hårdare reglerna i sjukförsäkringen som infördes 2008.   

I övrigt anmälde hotell- och restauranganställda lika många allvarliga olycksfall som året innan, och andelen skador som gav medicinsk invaliditet ökade något. Samtidigt minskade antalet godkända arbetssjukdomar. I princip var det ingen hotell- och restauranganställd som fick sina besvär klassade som arbetssjukdom.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.