Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschen undantag i dyster jobbprognos

Något fler jobb men fortsatt hög arbetslöshet. Så kan Arbetsförmedlingens prognos för de kommande årens arbetsmarknad sammanfattas. Hotell- och restaurangyrkena tillhör de med ljusaste utsikter.

Publicerad 14 juni 2012

Under förra året ökade antalet sysselsatta svenskar med 93 000 personer. Men nu tror Arbetsförmedlingen att det är slut med ökningen. I år väntas sysselsättningen öka med blygsamma 5 000 personer och under nästa år ytterligare runt 15 000. Samtidigt väntas tillgången på arbetskraft växa med sammanlagt 33 000 personer, vilket gör att Arbetsförmedlingen räknar med att arbetslösheten stiger till 7,8 procent år 2013.

Främst är det arbetsmarknadens redan utsatta grupper, unga och utrikesfödda, som drabbas. Vissa yrkesgrupper, till exempel arbetare inom industrin, kommer också att drabbas hårdare än andra tror Arbetsförmedlingen.
För hotell- och restaurangbranschens yrken är dock prognosen försiktigt hoppfull. I den intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen gjort bland arbetsgivare tillhör hotell- och restaurangföretagarna de mest optimistiska. Hela 57 procent av branscharbetsgivarna tror på ökad efterfrågan det kommande halvåret, medan bara 7 procent tror att efterfrågan kommer att minska.

Hur den egentliga sysselsättningen ser ut i branschen är dock svår att bedöma, konstaterar Arbetsförmedlingen. Olika statistiska mätmetoder ger olika bilder av sysselsättningsutvecklingen, samtidigt som en stor andel utländsk arbetskraft gör siffrorna osäkra.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.