Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschen spår en ljus vår

Hotell- och restaurangarbetsgivarna tror att sysselsättningen kommer att öka i branschen under våren. Samtidigt fortsätter konkurserna att minska.

Publicerad 8 mars 2011

De svenska arbetsgivarna verkar nu ha lagt den ekonomiska krisen bakom sig. I Manpowers Arbetsmarknadsbarometer, som presenterades i går, säger företagare i nio av tio undersökta branscher att de förväntar sig en ökad sysselsättning under nästa kvartal. Och mest positiva av alla är hotell- och restaurangarbetsgivarna, trots att förväntningarna dämpats något sedan förra prognosen.
– Den försiktighet på arbetsmarknaden som vi ser i andra branscher påverkar även hotell- och restaurangbranschen men trots detta lämnar arbetsgivarna den starkaste rapporten, säger Peter Lundahl, VD för Manpower i Sverige.  
 
Samtidigt visar ny statistik från UC att branschkonkurserna blir allt färre. Hittills i år har 82 hotell och restauranger gått omkull. Det är en minskning med 12 procent jämfört med samma månader förra året. I landet i stort ökade dock konkurserna med 5 procent under februari.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.