Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschen i konkurstopp trots minskning

Under första halvåret 2011 minskade hotell- och restaurangkonkurserna med 13 procent jämfört med förra året. Men trots det är branschen fortfarande den mest konkursutsatta av alla.

Publicerad 5 juli 2011

Mellan januari och juni i år gick 235 hotell och restauranger omkull. Det motsvarade 0,92 procent av alla branschföretag som var verksamma under perioden. Årets första sex månader innebar därmed en klar förbättring från samma period 2010. Då gick 265 hotell och restauranger i konkurs, vilket motsvarade 1,05 procent av företagen.

Men trots minskningen är hotell- och restaurangbranschen fortfarande den mest konkursutsatta av alla. Varken detaljhandeln eller byggindustrin, där konkurserna ändå ökade med vardera 7 procent, är i nivå. De ligger i stället på andra och tredje plats med 0,77 procent respektive 0,65 procents konkursutsatthet.

Sett till alla branscher sjönk antalet svenska företagskonkurser rejäl i juni. Under månaden gick 509 företag omkull, vilket är 17 procent färre än juni förra året.

Källa: UC. 

Fakta: Konkursutsatthet i olika branscher, första halvåret 2011.

  • Hotell- och restaurang: 0,92 procent
  • Detaljhandeln: 0,77 procent
  • Byggindustrin: 0,65 procent
  • Handel och service av motorfordon: 0,58 procent
  • Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster: 0,58 procent  

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.