Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschen har högst andel deltider

Nästan hälften av alla anställda inom hotell- och restaurang arbetar deltid. 16,8 procent av de deltidsanställda inom branschen arbetar dessutom 19 timmar per vecka eller mindre. Anställningar som är omöjliga att leva på med andra ord.

Publicerad 15 februari 2012

Över en miljon svenskar deltidsarbetar. Det är, enligt SCB, 23,4 procent av den arbetande befolkningen, skriver Arbetsförmedlingens tidning Arbetsmarknaden som har gjort sammanställningen. Det är framför allt kvinnor som arbetar deltid. Medan män i regel är heltidsanställda arbetar var tredje sysselsatt kvinna deltid.

Yrken inom hotell- och restaurang ligger i topp, här är 40,3 procent av anställningarna på deltid. Även för dem som arbetar inom vård och omsorg är deltiderna vanliga med 39,3 procent. Lägst andel deltider finns inom byggbranschen med 7,6 procent.
Hotell- och restaurangfacket, HRF, vill lagstifta om rätten till heltidsarbete.

Fem branscher med många deltider

 Bransch  Andel deltid  varav 1 – 19 timmar  20 – 34 timmar
 Hotell- och restaurang  40,3  16,8  23,6
 Vård och omsorg  39,3  5,5  33,9
 Personliga och kulturella tjänster  35,0  14,0  20,9
 Handel  27,5  8,2  19,3
 Utbildning  27,5  4,1  23,4

Källa: Tidningen Arbetsmarknaden, SCB, AKU 2010, årsgenomsnitt.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.