Nyheter Startsidan
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Branschanställda vill jobba mer

En genomsnittlig vecka arbetar en svensk hotell- och restaurangarbetare 33,9 timmar. Men många skulle vilja arbeta mer, visar SCB:s arbetskraftsundersökning.

Publicerad 23 februari 2010

Sista kvartalet 2009 jobbade 139 600 personer i hotell- och restaurangbranschen. Många hade någon form av deltid, enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. I slutet av 2009 var den genomsnittliga överenskomna arbetstiden i branschen 33,9 timmar per vecka. Branschmännen jobbade dock mer än sina kvinnliga kollegor. De hade en genomsnittlig avtalad veckoarbetstid på 37,7 timmar, jämfört med 30,6 timmar för kvinnor.

Många skulle dock vilja arbeta mer än vad de gör. Runt 16 procent av hotell- och restaurangarbetarna i SCB:s undersökning sade sig vara undersysselsatta. Det kan jämföras med byggbranschens 3 procent.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.