Nyheter hälsa

Branschanställda röker och dricker mest

Många restauranganställda rör sig för lite, röker för mycket och har ett riskbruk av alkohol. Men de är ganska bra på att äta frukt och grönt. Det visar en undersökning från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Publicerad 8 december 2020
Branschanställda röker och dricker mest
Branschanställda röker och dricker mest av alla yrkesgrupper, enligt undersökningen från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm. Foto: Antonio Guillem/Mostphotos

Ett arbete i restaurangbranschen är både psykiskt och fysiskt ansträngande. I en ny undersökning från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm svarade två av tre manliga restaurangbiträden och fyra av tio kvinnliga kockar att de av hälsoskäl är tveksamma till att de orkar arbeta två år till i samma yrke. Många branschanställda säger i undersökningen att de har liten kontroll över arbetet samtidigt som det ställs höga krav på dem, och många känner sig stressade ofta eller mycket ofta.

Men det finns också andra saker som skapar ohälsa bland branschanställda, visar undersökningen. Till exempel dricker över hälften av Stockholms bartendrar, hovmästare och servitörer så pass mycket alkohol att det räknas som ett riskbruk. Detta gäller för båda könen. Samma sak gäller nästan fyra av tio kvinnliga kockar och kallskänkor. Branschens yrkesgrupper hamnar därmed i topp över yrken med störst alkoholkonsumtion.

Även när det gäller rökning är de överrepresenterade. Nästan var tredje manlig och var fjärde kvinnlig bartender, servitör och hovmästare i Stockholm röker dagligen. Det kan jämföras med fem respektive sju procent bland alla förvärvsarbetande i staden.

Inte heller motion är de restauranganställdas starkaste gren. Manliga restaurangbiträden är sämst i undersökningen, tre av fyra har en låg fysisk aktivitet. Samma sak gäller 65 procent av Stockholms kvinnliga kockar och kallskänkor, samt hälften av de kvinnliga restaurangbiträdena.

Lite bättre är de på att äta frukt och grönsaker. Endast runt fyra av tio manliga restaurangbiträden och var fjärde kvinnlig kock och kallskänka har ett lågt dagligt intag av frukt och grönt. Det kan jämföras med att sex av tio manliga maskinförare och nästan hälften av de kvinnliga vårdbiträdena äter för lite gröna nyttigheter.

Statistiken bygger på Folkhälsoenkäten som gjordes bland Stockholms yrkesverksamma år 2018. Runt 20 000 personer besvarade enkäten. Läs hela undersökningen här.