Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Bra kapitalplacering stöttar HRF:s ekonomi

Hotell- och restaurangfackets verksamhet har hittills gått med underskott under 2011. Ekonomin klarar sig ändå tack vare kapitalvinster, enligt en rapport från HRF.

Publicerad 4 november 2011

Ett minus på 12 miljoner kronor är resultatet i HRF:s verksamhet fram till och med 31 augusti i år. Sjunkande medlemsintäkter och ökade pensionskostnader är främsta orsakerna till underskottet.

Detta visar den ekonomiska rapport som läggs fram för förbundets kongress. Styrelsen har valt att, förutom verksamhetsberättelsen för 2010, också rapportera 2011 års åtta första månader eftersom kongressen hålls så sent på året. Medlemstappet och satsningen på att värva nya medlemmar har kostat förbundet 7,5 miljoner.

Det negativa resultatet kan i år balanseras med kapitalvinster.
– Vi fick tidigt i uppdrag av styrelsen att försöka kompensera de minskade intäkterna genom en aktiv kapitalplacering. Vi ser ut att ha lyckats med detta, säger HRF:s controller Rolf Jerling.

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.