Nyheter
Artikel från gamla Hotellrevyn.se

Börsen fick facket att gå back

Medlemsavgifterna räckte inte till att betala verksamheten i Hotell- och restaurangfacket förra året. Underskottet blev 18 miljoner kronor.

Publicerad 6 maj 2002

Nedgången på börsen har skapat ekonomiska problem för Hotell- och restaurangfacket. Det mesta av förbundets pengar är placerade i aktiefonder, liksom de pengar som varje år betalas in för de anställdas pensioner.
Tidigare har fonderna givit överskott, men år 2001 fick i stället pensionsfonderna fyllas på med friska pengar.
År 2001 sjönk HRF:s inkomster från kapitalet från 29 till 13 miljoner.
Året slutar därför med ett underskott på 9,4 miljoner kronor.
Det är dock ingen fara på taket. HRF har tillgångar på 380 miljoner kronor och nästan inga skulder.
Men facket vill inte ta av kapitalet för att driva den löpande verksamheten. Medlemsavgifterna ska räcka, medan avkastningen av kapitalet ska användas för att fylla på konfliktfonden. En fond som för första gången på många år inte får några nya pengar.

Korta fakta om HRF:s ekonomi
? Inkomster från medlemmarna:   119 miljoner kronor
? Inkomster av kapital:   13 miljoner kronor
? Totalt eget kapital: 311 miljoner kronor
? Konfliktfond: 210 miljoner kronor
? Konfliktfond per medlem: 3 500 kr

Den här artikeln är från Hotellrevyns tidigare webbplats. Därför kan det till exempel saknas bilder eller finnas länkar som inte fungerar.